Annonce

Seriøs støttefest
15. juni 2012 - 20:41

Dansk indsamling til militante grækere

Danske venstreradikale samler penge ind til militante venstrefløjsaktivister og ex-medlemmer af byguerillagrupper, der er fængslet for væbnet kamp mod det politiske og økonomiske system i Grækenland.

Det venstreradikale netværk Crisis Mirror, der samler op mod 50 danske og sydeuropæiske aktivister i København, inviterer lørdag aften til støttefest for »politiske fanger i Grækenland«.

Overskuddet fra festen går til en græsk fond, som yder økonomisk hjælp til fængslede venstrefløjsaktivister – blandt andre tidligere medlemmer af byguerillagrupperne »17. November« og »Revolutionær Kamp«.

Sidstnævnte grupper har, som tidligere omtalt på Modkraft, taget ansvaret for attentater på politifolk og bombeanslag mod den amerikanske ambassade og børsen i Athen.

– Pengene går til en fond, som allerede har etableret et netværk med politiske fanger. Dette omfatter såvel fængslede militante som andre protesterende indsatte i fængslerne. De politiske fanger kommer fra den anti-autoritære og anarkistiske bevægelse eller er tidligere medlemmer af byguerillagrupperne 17. November og Revolutionær Kamp, fortæller repræsentanter for netværket i et interview med nyhedstjenesten Autonom Infoservice, som Modkraft bringer i dag.

Læs om begivenheden »Støttefest for politiske fanger i Grækenland« i Modkrafts kalender.

Besøg Crisis Mirrors hjemmeside.

Interview med Crisis Mirror

Autonom Infoservice: Kunne I give en kort beskrivelse af de hovedstrømninger, der findes på den brogede græske venstrefløj og dens respektive forankring i befolkningen?

Crisis Mirror: Den græske venstrefløj er en meget sammensat størrelse med en lang historie. Ikke overraskende er venstrefløjen i Grækenland yderst fragmenteret og delt i en lang række partier, grupper og organisationer, hvis ideologiske udgangspunkt rækker fra stalinisme (a la kommunistpartiet KKE) til socialdemokratiske synspunkter til anarkister og andre radikale miljøer.

Under den kolde krig blev venstreorienterede forfulgt i Grækenland og under den nazistiske besættelse i 1940’erne var det venstrefløjens aktivister, som gjorde aktiv modstand.

Af den grund har en del af den græske har befolkning stadig stor respekt for venstrefløjen. Særlig populær er venstrefløjen blandt studerende og arbejdere.

Men den ideologiske kontekst er transformeret og de politiske dagsordener er til en vis grad forældede, på grund af den komfortable søvn venstrefløjen har ligget i som marginal opposition til den liberalistiske dominans de seneste tre årtier. Denne omstændighed kombineret med PASOK's hykleriske socialistiske facade har imidlertid udhulet tilliden til venstrefløjen, som har mistet indflydelse.

De seneste valgresultater, hvor SYRIZA pludselig blev det andet største parti, tyder på at tilliden til venstrefløjen er ved at blive genoprettet og at dens indflydelse vokser. Men de mange stemmer til SYRIZA kan også være rene proteststemmer og skyldes, at mange grækere ville stemme på stort set hvem som helst, som peger væk fra Neo Democracia og PASOK, der har siddet på magten i årtier.

Den græske venstrefløj kan inddeles i en parlamentarisk og en udenomsparlamentarisk del.

SYRIZA's overraskende succes

De tre største parlamentsorienterede venstrefløjspartier er KKE, SYRIZA og Demokratisk Venstre.

KKE er det græske kommunistparti. Deres politiske rødder er marxisme-leninisme, men der er også et udpræget stalinistisk element i deres praksis og politik.

De har haft en stabil indflydelse de sidste mange år, hvad angår antal medlemmer, stemmemæssig tilslutning ved valg og fagforenings-repræsentation i PAME – partiets faglige frontorganisation.

Læs artiklen »Kommunister kalder Enhedslistens søsterparti »svoren fjende«« hos Modkraft.

Men lige nu taber de stemmer til SYRIZA.

SYRIZA er en koalition af forskellige venstrefløjs strømninger, fra økologiske socialister og kommunister til socialdemokratiske tendenser.

SYRIZA har indtil i dag haft langt mindre indflydelse end KKE og ved mange parlamentsvalg var de knap nok i stand til at samle stemmer nok til at komme over spærregrænsen.

Igennem det seneste år, mens den økonomiske krise udvidedes til en social krise, har SYRIZA anstrengt sig for at fremme samarbejdet mellem de forskellige venstrefløjskræfter i et forsøg på at danne en venstreorienteret regering.

Deres vælgertilslutning er vokset eksplosivt indenfor meget kort tid og de er tæt på at blive det vindende parti ved det kommende parlamentsvalg den 17. juni 2012.

På trods af at de ikke har kunnet etablere noget videre samarbejde med andre venstrefløjspartier.

Læs artiklen »Venstrefløjsflertal vil nationalisere banker« hos Modkraft.

Læs artiklen »Græsk venstrefløj vil skabe vækst« hos Modkraft.

Antikapitalister afviser samarbejde

Partiet Demokratisk Venstre, DIMAR, er en splittelse fra SYRIZA. Det er et yderst reformistisk parti, man kan med god grund sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er venstreorienteret.

Partiets modstand mod den græske regerings krisepolitik har været meget begrænset og det var tæt på at indgå i et samarbejde med de neoliberale partier for at danne regering sammen med dem efter valget den 6. maj 2012.

På den udenomsparlamentariske venstrefløj findes ANTARSYA, der er en bred anti-kapitalistisk alliance. Først og fremmest en koalition af forskellige kommunistiske strømninger – herunder en del maoister.

ANTARSYA blev dannet umiddelbart efter revolten i december 2008 (efter politidrabet på en venstreorienteret teenager I Athen, red.). De har afvist SYRIZAs tilbud om samarbejde i forbindelse med det kommende valg.

Anarkisterne kan groft set opdeles i de mere rebelske, militante strømninger og den anarko-syndikalistiske organisation.

Denne autonome og anti-autoritære bevægelse markerede sig stærkt i forbindelse med revolterne i december 2008. Det er denne del af venstrefløjen, som har de fleste politiske fanger. Mange af dem kommer enten fra militante grupper eller fra væbnede grupper.

Besøg den venstreradikale blog »From The Greek Streets« her.

Politiet er stærkt højreorienteret

Autonom Infoservice: Grækenlands repressionsapparat – politi og militær - er i forhold til landets befolkningsstørrelse et af de største i Europa. Kan I give en kort karakteristik af dets sammensætning, udstyr og loyalitetsforhold over for den hidtidige regeringspolitik? Findes der for eksempel brudflader i retning af ulydighed overfor nedkæmpelse af protesterne?

Crisis Mirror: Græsk politi har stærke bånd til den ekstreme højrefløj. Dette tilknytningsforhold stammer tilbage fra koldkrigsperioden og grundlaget dannes ved den allerførste træning politielever gennemgår på div. kurser og politiakademier.

Det er hverken usædvanligt eller overraskende, når politiet ignorerer højreekstremisters illegale aktiviteter eller ligefrem dækker dem. En lang række begivenheder og meningsmålinger har desuden vist, at en betydelig del af politikorpset, formodentlig mere end 50%, åbent støtter og/eller stemmer på fascisterne i Det Gyldne Daggry.

På trods heraf bliver politiet nødt til at foregive loyalitet overfor de liberale regeringer.

Når det kommer til stykket, bliver de nødt til at forsvare deres chefer.

De fleste politifolk kommer fra under- eller mellemklassen. Alligevel forbliver de loyale overfor deres overordnede, og går uden tøven til angreb på de sociale bevægelser, som har et tilknytningsforhold til venstrefløjen.

Autonom Infoservice: Hvor mange politiske fanger findes aktuelt i Grækenland og hvor kommer de fra?

Crisis Mirror: Vi kender ikke det præcise antal. Men en officiel rapport fra 2007 taler om mere end 11.000 fanger i Grækenland (Sociale og politiske fanger. autonom info-service). Ifølge det græske justitsministerium har man i fængslerne en kapacitet på op til 7.500 fanger. For et par år siden anslog man dette tal til ca. 5.500.

Autonom Infoservice: Findes der en solidaritetsbevægelse for de politiske fanger som for eksempel i Baskerlandet?

Crisis Mirror: Ja. I Grækenland er der en stærk solidaritetsbevægelse, der støtter de politiske fanger og hjælper dem med penge, mad, tøj, advokater, breve, besøgstilladelser og så videre.

Læs »Støtteerklæring til den græske venstrefløj« hos Modkraft.

Syriza kan stoppe kriminalisering

Autonom Infoservice: Når man skal tro meningsmålingerne, står det parlamentariske venstrefløjsparti SYRIZA til at blive suverænt den stærkeste kraft efter nyvalget den 17. juni 2012. Dette kan betyde, at der dannes en venstrefløjsregering i tilfælde af, at DIMAR og KKE af deres basis bliver presset til at indgå i en regeringsalliance. Kunne det tænkes, at en sådan regering straks vil initiere en generel amnesti for de fleste politiske venstrefløjsfanger, - måske med undtagelse af kammeraterne fra de væbnede grupper?

Crisis Mirror: Det er meget sandsynligt, at SYRIZA bliver det største parti ved det kommende valg. Men det er ret uvist, om de bliver i stand til at danne en venstrefløjsregering. Det skyldes først og fremmest, at det ikke ser ud til, at der kan etableres et samarbejde mellem SYRIZA og KKE, der er det andet stærkeste parti på venstrefløjen.

Men HVIS det alligevel skulle blive til noget med en venstrefløjsregering i Grækenland, så tror vi på, at det vil betyde stop for kriminalisering af politiske årsager eller i det mindste et forsøg på at mildne straffeparagrafferne mod politiske aktivister.

Spørgsmålet om politiske fanger fra de væbnede grupper bliver helt sikkert stærkt omdiskuteret, fordi flere venstrefløjsfraktioner har åbent fordømt væbnede modstandsaktiviteter, som for eksempel dem der kommer fra gruppen ’Ildens sammensværgelse’.

Få overblik hos Tidsskriftcenteret: »Valg og venstrefløj i Grækenland« på Modkraft.

En fond for overlevelse

Autonom Infoservice: Hvordan vil I konkret bruge et overskud (forhåbentligt!) fra støtte arrangementet for de politiske fanger i Grækenland nu på lørdag i Bumzen? Er det tilegnet bestemte fængslede kammerater eller går det til en fangesolidaritetsfond?

Crisis Mirror: Pengene går til en fond, som allerede har etableret et netværk med politiske fanger. Dette omfatter såvel fængslede militante som andre protesterende indsatte i fængslerne.

De politiske fanger kommer fra den anti-autoritære og anarkistiske bevægelse eller er tidligere medlemmer af byguerillagrupperne 17. November og Revolutionær Kamp.

Fonden støtter IKKE de officielle retsprocedurer, undtagen i meget specielle tilfælde, men indsamler jævnlige pengebeløb på 300 Euro til politiske fanger, der har brug for det for at kunne overleve i fængslet.

Fonden støtter også demonstranter og aktivister, der kommer i fængsel. Der er ifølge vores informationer aktuelt tre kammerater, der får støtte fra fonden, da de er fængslet i forbindelse med den store riot den 12. februar 2012.

Derudover støtter fonden en immigrant, der har været fængslet siden de omfattende riots i 2008.

I sjældne tilfælde giver fonden støtte til folk, der er dømt for kriminelle handlinger, senere er kommet i kontakt med bevægelsen og har udvist værdighed og modstand, som for eksempel Vaggelis Pallis.

Besøg fondens hjemmeside (græsk).

Læs interviewet med Crisis Mirror hos Autonom Infoservice.

Læs artiklen »Græske anarkister: Vi bombede børsen« hos Modkraft.

Læs artiklen »Militant gruppe tager ansvar for politi-attentat« hos Modkraft.

Læs artiklen »Græsk politi slår til mod guerilla-gruppe« hos Modkraft.

Efter at denne artiklen blev bragt har Modkraft modtaget følgende mail fra Crisis Mirror (den 17. juli 2012):

»We, Crisis Mirror, want to clear out the misunderstandings and misinterpretations that might have been created by the interview of 15th of June in Modkraft and Autonom Infoservice (http://modkraft.dk/artikel/dansk-indsamling-til-militante-grækere, http://www.autonominfoservice.net/2012/06/14/modstand-og-repression-i-gr%C3%A6kenland/#permalink). It was a written interview with a general purpose, asking about our political affinities, the events and actions organized by our group and the current situation in Greece, as many of Crisis Mirror's members are Greeks. Autonom Infoservice translated the group's original description  "Crisis Mirror is a multidisciplinary and diverse political  group, based in Copenhagen" as "Crisis Mirror er en blandet  venstreradikal gruppe med basis i København." On top of that, one of the interview's questions was about a fund-raising party to support political prisoners in Greece, that we organized on 16th of June. We will give the money collected (5000kr) to the Solidarity and Financial Support Fund  for Imprisoned Social Activists (http://tameio.espivblogs.net/). The heading in Modkraft seems to imply that we are supporting armed groups which is not  the case. We rather won't focus here on the meaning of words such as radical or militant. We believe that these terms are part of a dynamic social conflict, which makes their meaning change over time. Their evolving subjectivity can lead to false assessment of  sensitive issues. Here is how the Fund we collaborate with could be better described:


The Fund provides to political prisoners (mainly anti-authoritarians and anarchists) a 300euro monthly income, used for their basic needs. Open assemblies every month prioritize the cases and decide how the money will be shared. 

The Fund is highly focused on protesters who were arrested during demonstrations. As part of the massive resistance against the ongoing capitalist crisis in Greece, more and more citizens protest against the austerity measures and the injustice. People often suffer random arrests. Often, repressive police actions are part of strategies to criminalize social movements, as well as to feed the mass media with  their share of "police efficiency" against "terrorists". The so-called anti-terrorist/hoodie-law allows for example to keep people in prison 18 months before trial. Even worse, there are cases when the police decides to throw unfounded accusations by the end of the 18-month period, so some of those arrested face one 18-month period in prison after another without a trial. 

This is just one example of the great power that Greek police has. Greek police has one of the highest budgets and number of members in their ranks in Europe. The police collaborates with fascist groups such as Golden Dawn (50% of policemen voted for Golden Dawn in the last elections) and with corrupt links to the media and the courts. Police prosecutes and imprisons our political comrades who stand up against injustice and who struggle for freedom and equality among people. On the streets and in demonstrations, our comrades experience  daily assaults from the police, illegal arrests, surveillance, corrupt  trials, violence and torture-like interrogation methods. Over the past  four years, the number of political prisoners in the Greek State prisons has increased explosively. These are not just militant anarchists, like media would love for us to believe. Potentially all who participate in demonstrations or actions  directed against the system, legal and illegal, militant and non-militant could be arrested. 

Our solidarity goes out to all victims of this corrupt system of oppression.

Within the walls, in overcrowded cells, inmates suffer a massive, systematic, moral,  psychological and even physical destruction. Recurrent shifts of  location, unprovoked violence, unexplained isolation extensions, malnutrition, post censorship, harsh restrictions on communications and general humiliation, make life in the overcrowded prisons a living  nightmare. But our comrades are not alone, though they are trapped  behind lock and key. Our comrades are not forgotten, although they are  not with us on the street. Their struggles live on and their resistance  is not futile.«
Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce