Annonce

Byretsdom
4. november 2014 - 19:03

Dømte i PET-sag om politisk hærværk: Kampen mod undertrykkelse er stadig aktuel

Stort anlagt sag om »venstreekstremisme« efterforsket af Politiets Efterretningstjeneste (PET) mod fire kvinder fra den yderste venstrefløj ender med betingede domme og samfundstjeneste. Læs de dømtes kommentar her.

Fire kvinder med forbindelse til det venstreradikale miljø i København blev i Københavns Byret mandag den 3. november idømt mellem 40 dage og tre måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for deres rolle i en sag om hærværk begået mod blandt andet politiet, banker og Kammeradvokatens kontor.

Ifølge dommen planlagde og koordinerede de fire personer den politiske protest, hvor i alt 14 personer blev anholdt natten til den 19. september 2012 af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Københavns Politi, da de ifølge en aktionerklæring ville protestere over »kriminalisering af venstrefløjen«.

Anholdelserne skete efter længere tids overvågning, som delvist blev fremlagt i retten og dannede grundlag for dommen i sagen, der ifølge anklagemyndigheden og efterretningstjenesten er et eksempel på »venstreekstremisme«.

Læs de dømtes kommentar til sagen nederst i denne artikel.

Læs artiklen »Kvinder dømt for politisk hærværk« hos Ekstra Bladet. 

Inspiration til nye aktioner

Anholdelsen af de 14 aktivister i 2012 vakte stor opmærksomhed i medierne, da PET valgte at udsende en pressemeddelelse om sagen, der gav indtryk af at en større forbrydelse var afværget.

Da ingen af de anholdte efterfølgende blev varetægtsfængslet og det samtidig kom frem, at de anholdte alene var mistænkt for at male politiske slagord og smide med maling, så vendte stemningen. 

I en aktionserklæring bragt på Modkraft.dk forklarede de anholdte selv, at de netop ønskede, at protesere over den kriminalisering, som de mener, at venstrefløjen bliver udsat for med blandt andet anti-terrorlove og Lømmelpakken.    

Sagen inspirerede dengang flere andre aktivister fra venstrefløjen til at protestere over efterretningstjenesten og politiet med nye graffiti- og banneraktioner i København.

Læs artiklen »Hærværksaktion i protest mod kriminalisering« hos Modkraft.

Læs artiklen »PET-sag: Fire aktivister i retten for politisk hærværk« hos Modkraft.

260.000 kr i sagsomkostninger

Politiet valgte kort efter anholdelserne af de 14 venstrefløjsaktivister at udpege fire personer som de hovedansvarlige, der blev tiltalt for hærværk »af mere systematisk og organiseret karakter« med krav om fængsel og bøder.

Københavns Byret endte med at dømme de fire kvinder skyldige, og slår fast, at de var »ansvarlige for, at flere grupper af personer kastede maling mod motorkøretøjer på Politiskolen på Artillerivej, malede på bygningsfacader - bl.a. tilhørende Nordea - i Gormsgade og Ægirsgade, kastede maling og sten mod facaden hos Kammeradvokaten i Vester Farimagsgade, og forsøgte at begå yderligere hærværk med sten eller maling mod offentlige institutioner, herunder en lokalpolitistation i Hermodsgade,« som Retten skriver i en pressemeddelelse.

Læs pressemeddelelsen »Dom i sag om hærværksaktion mod blandt andet Politiskolen og Kammeradvokatens kontorer« hos Domstol.dk.

Grundet den lange ventetid inden sagen kom for retten gjorde dommeren fængselsstraffen betinget ligesom ingen blev idømt bøder.

Tre af de dømte blev i stedet idømt samfundstjeneste ligesom sagsomkostningerne på 260.000 kroner skal betales af de dømte.

Politiets hovedfokus i sagen, en 50-årig kvinde, blev idømt tre måneders betinget fængsel og samfundstjeneste i 60 timer, da hun også blev dømt for en række andre forhold, mens de andre tre kunne nøjes med 40 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste.

Det kom frem i forbindelse med retssagen, at hele sagen var bygget på intens overvågning af de fire kvinder, både når de mødtes og når de var hver for sig, hjemme, på arbejde, talte i telefon og brugte internettet.

Desuden fandt politiet aktionserklæringen, som er blevet bragt på Modkraft, samt en 'invitation' til at deltage i aktionen henvendt til de øvrige 10 personer, der blev anholdt, under en ransagning hjemme hos to af de dømte.

»Kampen stadig aktuel«

Undervejs i hele forløbet har de fire aktivister valgt ikke at udtale sig og desuden nægtet sig skyldige. 

I en kommentar til sagen sendt til Modkraft tirsdag den 4. november skriver de dømte dog, at de mener, at deres sag bekræfter at der stadig er behov for politiske protester.

– Vi valgte at reagere, da vi så det venstreradikale miljø i stigende grad blive udsat for massiv repression fra politiets og retssystemets side. Vi ønskede at italesætte og reagere på den repression, der desværre er et grundvilkår, når man er politik aktiv på venstrefløjen, skriver de fire dømte blandt andet i deres udtalelse.

Og fortsætter:

– Vi vil styrke kampen mod undertrykkelse i alle former. Også når den tager form af staten og dens repressive organer. Den overståede retssag og forløbet op til viser at kampen stadig er lige aktuel.

Læs hele udtalelsen herunder.

Fællesudtalelse fra de fire dømte

I går faldt der dom i sagen om organisering af politisk hærværk af systematisk karakter og deltagelse heri. Fire personer blev dømt.

Den 19-09-2012  blev 14 personer anholdt. Af dem er vi fire, som i går blev dømt. PET valgte at rykke massivt ud med flere biler og utallige betjente og agenter pr. anholdelse, samt civile agenter placeret flere steder i København. Forud for denne nat, gik et halvt års massiv overvågning. PET valgte at starte overvågningen ud fra en terrormistanke, godkendt af en dommer. Efter anholdelserne slog PET anholdelserne stort op i pressen og påstod, at de havde afværget en venstreekstremistisk trussel. Politiet måtte dog allerede samme morgen, som anholdelserne havde fundet sted, opgive ønsket om varetægtsfængsling og løslade de anholdte.

Hverken vi eller vores advokater har kunnet få det fulde overblik over overvågningens præcise omfang, da PET selv kan vælge hvor meget af det indsamlede materiale de ønsker fremlagt. I det fremlagte bevismateriale står det klart, at vi har været skygget og fotograferet, når vi har gået på gaden, været på arbejde og har mødtes med vores venner. Vi er blevet filmet når vi har mødtes, fået aflyttet telefoner og internet og udendørssamtaler er blevet optaget.

I forbindelse med anholdelserne blev flere personers boliger ransaget. Efterfølgende blev flere fra det venstreradikale miljø opsøgt til præventive samtaler. En mistede sit arbejde, da politiet valgte at opsøge personen der.

Vi har endnu ikke modtaget den fulde ordlyd af dommen, men straffen er udmålt som følgende: en person har fået 3 måneders betinget fængsel og 60 timers samfundstjeneste, to har fået 40 dages betinget fængsel og 30 timers samfundstjeneste og en har fået 40 dages betinget fængsel uden samfundstjeneste. Til sammen skal vi betale 195.000 kr. i sagsomkostninger.

At der er forskel i straffen begrunder retten med at én person skulle have haft en mere ledende rolle. Det er vi fuldstændigt uforstående overfor - vi har ingen ledere.

Vi valgte at reagere, da vi så det venstreradikale miljø i stigende grad blive udsat for massiv repression fra politiets og retssystemets side. Fængslinger, varetægtsfængslinger og terrorstemplinger blev og bliver strøet ud med løs hånd. Vi ønskede at italesætte og reagere på den repression, der desværre er et grundvilkår, når man er politisk aktiv på venstrefløjen.

I retssagen blev vi omtalt som venstreekstremister. Det nye fokus på såkaldt ekstremisme, og det at terrorstemplinger er blevet det nye sort, viser at så snart disse buzzwords luftes, kan politiet tillade sig stort set alt. Det er en måde at udgrænse og delegitimere alt, hvad der falder udenfor den herskende diskurs.

Det er fortsat vigtigt, at vi ikke reagerer med angst og afstandstagen, når repressionen rammer. Vi skal stå sammen, bryde isolationen og reagere solidarisk. Vi skal opbygge en kultur, hvor det at handle på den institutionaliserede repression bliver en selvfølge.

Nogle påstår, at politiet og domstolene ikke er fjenden. Men straffeapparatet bevarer, beskytter, forstærker og fremmer de eksisterende magtstrukturer i samfundet – fra kapitalisme til racisme, nationalstat og heteronorm.

I retten og under anholdelser oplever de af os, der ikke falder ind under den cis-heteroseksuelle norm, at blive påtvunget et køn og få gjort vores seksualitet suspekt. Gennem avisartikler er vi ligeledes blevet tildelt et, for nogle af os, uønsket køn. 

Vi vil styrke kampen mod undertrykkelse i alle former. Også når den tager form af staten og dens repressive organer. Den overståede retssag og forløbet op til viser at kampen stadig er lige aktuel.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce