Annonce

EU
12. november 2015 - 11:55

Cameron vil afskaffe sociale rettigheder til andre landes EU-borgere i ny EU-aftale

Den Europæiske Faglige Sammenslutning afviser Camerons krav om begrænsning af sociale ydelser til andre landes EU-borgere som del af særaftale med EU.

Tirsdag den 10. november holdt den britiske premierminister David Cameron en længe ventede tale om, hvilke krav den britiske regering har for at anbefale, at landet forbliver i EU.

Cameron har lovet vælgerne en afstemning om britisk EU-medlemskab inden 2017. Inden da forsøger den britiske regering at få forhandlet »et andet EU igennem«.

Et af hovedkravene handler om at begrænse adgangen til sociale ydelser for andre EU-landes borgere.

Den konservative regering vil gerne have arbejdskraften, men mener, at der foregår en »social turisme« under dække af EU’s forbud mod at diskriminerer folk fra andre EU-lande. Derfor vil Cameron have indført en karenstid på fire år, inden EU-borgere f.eks. kan få ret til bl.a. arbejdsløshedsunderstøttelse i Storbritannien.

Generalsekretærern for Den europæiske faglige sammenslutning, EFS, generalsekretær, har reageret prompte på Camerons udspil.

– De europæiske fagforeninger vil opfordre deres regeringer og EU til at nægte at åbne forhandlinger om nogen som helst ændringer, som vil underminere arbejdernes fri bevægelighed og ret til lige løn for lige arbejde, siger han.

– Fagbevægelsen kan ikke acceptere diskrimination af arbejdere fra andre medlemsstater. Ikke i Storbritannien, ikke noget sted i EU. Vi kan ikke acceptere traktat- eller lovændringer eller udelukkelser for disse fundamentale rettigheder. EU kan ikke tillade, at David Cameron svækker arbejderrettigheder i hele EU. Den europæiske fagbevægelsen vil kæmpe for at forsvare arbejderrettigheder i såvel Storbritannien som i hele EU, siger Luca Visentini.

Velkommen på eget ansvar

Camerons krav om at begrænse EU-borgeres rettigheder finder genklang i den danske regering, som også arbejder for at begrænse EU-arbejderes ret til dagpenge og begrænse mulighederne for at modtage børnepenge, når de arbejder i Danmark.

Senest har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen problematiseret, at 500 a-kassemedlemmer fra andre EU-lande har brugt deres ret til at tage dagpenge med ud af landet i tre måneder, mens de søger arbejde i et andet EU-land.

Neergaard Larsen, siger til ugebrevet A4, at han finder det »uhensigtsmæssigt«, at de pågældende kan unddrage sig den danske rådighedskontrol i den periode.

Cameron sagde i sin tale ikke noget om de problematiske vilkår, arbejdsgiverne byder arbejderne fra de andre EU-lande.

De konservative i Storbritannien har tydeligvis ikke tænkt sig at sætte ind mod social dumping, og parallelt hermed har Venstreregeringen herhjemme varslet, at den agter at rulle den forrige regerings kamp mod social dumping tilbage.

Så arbejdskraften fra andre EU-lande er nok velkommen på de britiske øer – og i Danmark, men uden sikkerhedsnet.

Artiklen bringes også på hjemmesiden for Fagbevægelsen mod Unionen

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce