Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
reportage
14. november 2012 - 11:04

Bred enighed: Misbrug af løntilskud skal stoppes

Faglig konference i FOA viser politisk flertal for gentænkning af statslige refusionsordninger og hindring af misbrug af offentlige løntilskudsjob. Men det er svært at få arbejdsgiverne til at se alvoren, sagde Mona Striib, næstformand i FOA.

FOA afholdt mandag den 12. november en faglig konference på Carlsberg Museum i København om brug og misbrug af offentlige løntilskudsjob.

Medlemmer af Folketingets beskæftigelsesudvalg fra både Venstre, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten erklærede sig i en paneldiskussion rede til revision af lovgivning og refusionsregler, så aktivering ikke fortrænger ordinært arbejde eller fører til perspektivløs parkering af arbejdsløse.

Konferencen tog udgangspunkt i en rapport om løntilskudsjob, som FOA har lavet i efteråret 2012.

Rapporten påviser, at antallet af offentlige løntilskudsjob er i stigning, samtidig med at antallet af ordinært ansatte i den offentlige sektor er faldende.

Mona Striib, næstformand i FOA, sagde i sin indledning, at FOA-rapporten viser, at beskæftigelsespolitikken har bevæget sig ud på en glidebane:

– Inden for eksempelvis post- og serviceområdet er der nu flere tilskudsjob end fastansatte. Og vi har et problem med at få arbejdsgiverne til at se alvoren, sagde hun.

FOA er, understregede hun, stærk tilhænger af løntilskudsjob, men kun som en vej for ledige ind på arbejdsmarkedet, og kun hvis de ikke fortrænger ordinært arbejde.

Bred politisk vilje til ændringer af lovgivning og rammer

Eigil Andersen, SF, kaldte under en paneldebat mellem medlemmer af Folketingets Beskæftigelsesudvalg, FOA-rapporten »skræmmende.«

Han sagde at intentionerne bag den nuværendes lovgivning egentlig er gode, men ikke overholdes, først og fremmest pga. kassetænkning i kommunerne.

– Refusionsordningerne betyder, at jobtilskud ikke bruges til at lave regulære vurderinger af de lediges behov. Der er brug for at se på refusionslovgivningen og give vetoret til tillidsrepræsentanter, så jobtilskud ikke fortrænger ansatte, sagde han.

Jan Johansen, Socialdemokraterne, så et grundlæggende problem i, at offentlige løntilskudsjob ikke fører til fast beskæftigelse:

– Det er et dilemma, at kommunerne straffes økonomisk, hvis de ikke sender folk i løntilskudsjob, selv om de ofte er uden perspektiv, sagde han, og lovede at regeringen vil tage problematikken op snarest.

Hans Andersen, Venstre, erkendte, at der er problemer med lovgivning vedtaget under den tidligere regering:

– Formålet med løntilskudsjob i det offentlige er ikke at løse ressourceproblemer, men at give ledige bedre redskaber til at finde arbejde, sagde Hans Andersen.

– Kommunerne skal ikke kun overholde lovgivningen - men også den ånd, der ligger bag. Hvis påstandene om misbrug er sande, skal det problem først løses, sagde han.

– Jeg vil også gerne diskutere, hvordan man kan bruge løntilskud mere kvalificeret - så tilskud bruges med perspektiv for den enkelte borger, sagde han.

Finn Sørensen, Enhedslisten, erklærede sig enig i FOAs anbefalinger til revidering af rammer og lovgivning i forhold til offentlige jobtilskud. Han sagde, at kernen i en aktiv arbejdsmarkedspolitik først og fremmest må være at skaffe arbejdsløse ordinær ansættelse:

–  Hvis det ikke kan lade sig gøre, må aktiverede i løntilskudsjob i det mindste kunne få timer til genoptjening af dagpengeret, sagde han.

Kravet blev dog imødegået af Eigil Andersen.

– Det krav må jeg, selv om jeg ikke er her som regeringsrepræsentant, skyde ned. Det vil ikke kun regeringen, men heller ikke SF's økonomer gå med til. Det kan jeg lige så godt sige, erklærede han.

Det fik Finn Sørensen til at konkludere, at konferencen førte til en god og en dårlig nyhed.

– Den gode nyhed er, at også Venstre vil være med til at sikre opkvalificering af ledige, når de er i jobtilskud, og den dårlige, at SF skyder muligheden for genoptjening af dagpenge under aktivering ned, sagde han.

Blandede lokale erfaringer

Ud over paneldiskussionen med medlemmerne af Folketingets Beskæftigelsesudvalg, havde konferencen også diskussion af lokale erfaringer og faglige strategier mod misbrug af offentlige løntilskudsjob på programmet.

Per Brobæk Madsen, næstformand i FOA Silkeborg-Skanderborg, fortalte, hvordan afdelingen i samarbejde med LO og FTF havde indgået en aftale med Silkeborg kommune, så jobtilskud kun blev oprettet under ordnede forhold - og under stærkt tilsyn af fagforeningen.

Til gengæld var der store problemer i forhold til Skanderborg kommune, blandt andet på grund af uenighed om tolkningen af lovgivningen.

Lene Berendt, fællestillidsrepræsentant for FOA-ansatte i Hjørring, fortalte, at FOA her havde positive erfaringer med løntilskudsjob:

– Men det kræver en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Hvor der ikke er tillidsrepræsentant, har vi oplevet problemer - og det er meget svært at følge med i, hvad der sker, sagde hun.

Jes Vilhelmsen, seniorforsker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fremhævede i et indlæg usikkerheden af effekter i form af job til de aktiverede og advarede mod fortrængning af ordinært arbejde med løntilskudsfinansieret arbejde både i den private og offentlige sektor.

Drastiske konsekvenser

Poul Hansen, konsulent i 3F, argumenterede i sit indlæg for, at kvalifikationsopgradering er vejen til beskæftigelse. Kommunernes økonomistyring af aktiveringsindsatsen har primært ført til disciplinering af de ledige og aktivering uden synderlig beskæftigelseseffekt, mente han.

Han forudsagde, at halveringen af dagpengeperioden til to år vil få drastiske konsekvenser for aktivering fremover:

– Der vil komme et langt mere presserende behov for, at aktivering fører til beskæftigelse. Ellers er det spild af tid, og det er der ikke længere rum til, sagde han.

Ole Jensen, konsulent i FOA, fremhævede i sit indlæg, at der bruges mange milliarder kroner på aktivering, der kunne bruges langt bedre og mere målrettet.

Han argumenterede for en ligestilling mellem offentlig og privat aktivering og for en ændring af refusionsordningerne, så der ikke automatisk udløses økonomisk fordel for kommunerne ved aktivering.

– Løntilskudsjob skal være en ret for arbejdsløse, ikke en del af kommunernes økonomitænkning. Derfor skal det også sikres, at aktivering og løntilskudsjob er forbundet med et perspektiv for de ledige om uddannelse og arbejde,

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce