Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
sparelov
30. august 2012 - 10:21

Blålig finanslov klemmer klimaindsatsen

Den stramme sparepolitik karambolerer med både job- og klimamålsætninger, og det har givet panderynken blandt fagforenings- og miljøfolk. Enhedslisten svarer med krav om en grøn beskæftigelsesplan og en bæredygtighedskommission.

Finanslovsforslaget fra SRSF-regeringen planlægger nulvækst i det offentlige forbrug og et fald i de offentlige investeringer. Mens både den høje arbejdsløshed og den høje danske klimabelastning kalder på grønne offentlige investeringer, træder regeringen på bremsen.

”Det er enormt glædeligt at konstatere, at regeringen tilsyneladende har lyttet til os og i sit finanslovsforslag kun vil bruge 0,1 procent mere i 2013 i forhold til 2012,” kommenterede Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. ” ”Ros for stramt finanslovsforslag” lød der ligeledes fra Peter Christensen, Venstre.

Fra Enhedslisten var der ingen jubel:

- Den aktuelle nedgang i Danmarks økonomi sår tvivl om klogskaben i at stramme det offentlige forbrug yderligere næste år. Problemet er jo netop efterspørgslen og investeringerne herhjemme, sagde Frank Aaen.

Den stramme sparepolitik karambolerer med både job- og klimamålsætninger, og det har givet panderynken blandt fagforenings- og miljøfolk, mens Enhedslisten svarer med krav om en grøn beskæftigelsesplan og en bæredygtighedskommission.

Støtte til energirenovering droppet

Støtten til energirenovering af landets boliger lider med finanslovsforslaget en skæbne, som viser, at grøn jobskabelse heller ikke har det let under SRSF.

Før sidste valg fik VKO med støtte fra S, R og SF gennemført den såkaldte BoligJob-ordning, som delte penge ud med rund hånd til alle typer af boligforbedringer. Det skete trods protester fra Enhedslisten og CONCITO med nuværende klimaminister Martin Lidegaard i spidsen. De opfordrede til at give målrettet støtte til energirenovering i stedet (se "Boligjobplan" med massefyringer og uden klimafokus).

Da SRSF kom til magten, skulle BoligJobplanen ifølge regeringsgrundlaget stoppes og fra starten af 2012 udskiftes med netop en målrettet støtte på en halv milliard kr. om året til energirenovering. Regeringens første finanslov udskød dog dette skifte til 1. januar 2013.

Med forslaget til finanslov for 2013 droppes løftet helt: Det planlagte tilskud til energirenovering af boliger på en halv milliard kroner bliver ikke til noget.

”Det vil undre mig meget, hvis man vil lave om på den aftale, som man sidste år lavede med os. Det kan man ikke bare omgøre. Det kan de lige så godt droppe,” var Enhedslistens finansordfører Frank Aaens reaktion.

Det er et tilbageskridt at fjerne den målrettede pulje til energirenovering af boliger, fastslog også Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

”Puljen bør bevares – den er netop et fremskridt i forhold til den nuværende boligjobordning, som ikke er målrettet energirenovering,” tilføjede Christian Ege og påpegede desuden, at kommuner og regioner ikke har fået tilstrækkeligt vide rammer til at sikre energirenovering af deres bygninger:

”Hvis anlægsloftet ikke lempes, vil det spænde ben for mange nødvendige renoveringsprojekter i 2013. Det problem må løses, både for at få gennemført renoveringerne og af hensyn til beskæftigelsen,” understregede Christian Ege.

Togdriften beskæres

Heller ikke på trafikområdet leverer finanslovsforslaget grønne job. Tværtimod vil regeringen spare 308,5 millioner kroner på de årlige betalinger til DSB.

- Det synes vi fandeme ikke er nogen ret god idé. Vi er faktisk lidt chokerede over det, må jeg indrømme, sagde Enhedslistens trafikordfører, Henning Hyllested.

– Jeg kan slet ikke forstå det. Det er i den grad en forringelse af den kollektive trafik.

– Sidste år var vi med til at tilbageføre det beløb på 300 millioner kroner, som den gamle regering havde stjålet fra DSB. Og så kommer de gudhjælpemig nu og vil stjæle dem igen fra næste år. Det er helt håbløst, sagde Henning Hyllested.

Ifølge Henning Hyllested vil Enhedslisten kræve besparelsen fjernet, hvis den skal indgå aftale om en finanslov med regeringen.

Samtidig foreslår Enhedslisten en afgift på indenrigsflyvningen for både at hjælpe klimaet og give penge til kollektiv trafik.

– En flyafgift bliver helt klart et krav fra vores side. Det er vigtigt, at vi lægger en dæmper på flytrafikken, som er voldsomt belastende for miljø og klima, siger Henning Hyllested.

Tidligere har S og SF foreslået en flyafgift på 75 kroner per flybillet. Men på grund af radikal skepsis kom forslaget ikke med i regeringsgrundlaget. Nu ønsker Enhedslisten en afgift, der er højere end 75 kroner. Provenuet kan bruges på den kollektive trafik.

Krav om grøn jobplan

For Enhedslisten er en kraftig satsning på grøn jobskabelse et af hovedkravene i finanslovsforhandlingerne. Partiet har derfor fra partiets sommergruppemøde foreslået en grøn beskæftigelsesplan, hvor bl.a. pensionskasserne skal være med til at investere i grøn produktion.

Konkret foreslår Enhedslisten:

1) Energirenovering af almene og private boliger samt offentlige bygninger

En varmesparefond skal sikre fordelagtige energilån til almene boligforeninger, lejere og private boligejere, der vil energirenovere deres bolig og skifte til vedvarende energi. Lånet tilbagebetales af den sparede energiudgift. Samtidig skal der udarbejdes en plan for energirenovering af alle offentlige bygninger inden for de næste 10 år. Såvel kommuner som staten skal kunne opnå energilån på lignende vilkår.

2) Investeringer i fremtidens energisystemer og -teknologier

Der skal satses på en målrettet forsknings- og udviklingsindsats inden for bølgekraft, bygningsintegrerede solceller og brint. Samtidig skal der investeres massivt i geotermiske anlæg, solcelleanlæg, varmepumper og lagring af vedvarende energi.

3) Fremrykning af investeringer i kollektiv transport

Der skal iværksættes en langsigtet plan for at skabe et effektivt, billigt og tilgængeligt kollektivt trafiksystem for hele landet. Et af de første tiltag skal være en udbygning med letbaner til hovedstadens og andre større byers opland.

Samlet vil investeringsplanen ifølge Enhedslisten kræve ca. 10 milliarder kr. i kapital i tre år og skabe omkring 20.600 grønne job.

Enhedslisten påpeger, at flere af forslagene er lavrisikoprojekter, der vil tjene sig selv hjem over en årrække, og foreslår, at planen finansieres ved at pålægge pensionskasserne at investere 1 pct. af pensionsformuen via en statslig Energiomstillingsfond.

3F: Gå til Enhedslisten

Enhedslistens krav om langt større indsats for grønne job får opbakning fra fagforbundet 3F.

3F har selv i en årrække stillet krav om en omfattende grøn jobplan og kom på ny med forslag til nye investeringer, da regeringen præsenterede sit udspil til finanslov den 27. august. To dage senere sendte 3F en klar opfordring til regeringen om at lave finanslov sammen med Enhedslisten.

– Der skal skabes flere nye job. Og 158.000 ledige har brug for hjælp i 2013. Derfor skal regeringen gå til Enhedslisten, når finansloven skal i hus, udtalte 3F's forbundsformand, Poul Erik Skov Christensen.

Omstilling til bæredygtighed

For Enhedslisten drejer det sig dog ikke blot om at løbe den kapitalistiske økonomi i gang igen. Miljøordfører Per Clausen sagde:

- Omstillingen til en grøn økonomi med et markant lavere ressourceforbrug og miljøbelastning er en af vor tid største udfordringer.

- Der er behov for et grundlæggende opgør med den måde, vi tænker og planlægger vores økonomi på. Klima- og ressourcespørgsmål skal indgå på samme niveau som f.eks. betalingsbalancen og udviklingen i BNP.

Derfor rejste partiets sommergruppemøde også krav om, at finansloven sætter penge af til en bæredygtighedskommission, der skal beskrive, hvordan Danmark omstiller sig til en grøn økonomi.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce