Annonce

BiblioteketLinks, viden og erfaringer fra venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper
Døde socialister
12. september 2013 - 20:38

Bispebjerg Kirkegård : progressive personer

Links til døde socialister og andre bemærkelsesværdige personligheder på Bispebjerg Kirkegård i København.

Denne linksamling er udarbejdet til oplysningsforbundet Grobunds kirkegårdsomvisninger, og er appendix til linksamlingen på Modkraft Biblioteket:  Socialister på Assistens KirkegårdSe også samlingen om "Det Røde Hav" : socialister på Vestre Kirkegård. 

Bispebjerg Kirkegård er bemærkelsesværdig fordi den har Danmarks største askefællesgrav ("ukendtes grav") , og det største  kolumbarium (urnehal). Se Københavns Kommunes pjece om kirkegården (m. kort)

Indhold:

 

Kol = Kolumbriet; GF = Gamle Fællesgrav; NF = Nye Fællesgrav,

GS = gravsted sløjfet

 

 

Socialisterne

At de er kendte for deres politiske aktiviteter i arbejderbevægelsen og på venstrelfløjen.

Alsing Andersen, (NF), 1893-1962), soc.dem. sekr. i parti og FT-gruppe under Stauning - en af de få akademikere i partitet dengang ! - bl.a. forsvarsmin. 35-40, finansmin. 1942, form. Soc.Internationale 1957-62. Tvunget af som indenrigsmin. i 47 - efter 10 dage - pga. "cirkulære" i sept. 43. Se Gravsted.dk + Wikipedia-artikel + Dansk Biografisk Leksikon

Alvilda Andersen, (B-2-10), 1875- 1937, forkv. KAD 1923-37, Gravsted.dk + Dansk Kvindebiogafisk Leksikon

Andersen, K.B. (Knud Børge), (NF), 1914-1984, gruppen omkring J.O Krag i Soc.dem. Undervisningsmin. 1964-, udenrigsmin. 1971, formand FT 1978-81. Konst. statsmin. 3.-5. okt. 1972. Se: Gravsted.dk - Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.)

Gustav Bang, (A-13-11), 1871-1915, soc.dem. skribent og teoretiker. Se Gravsted.dk + Tidslinjen 26. september 1871

Nina Bang,(!-13-11), 1866-1928, soc.dem. MF og undervisningsmin. 1924-26. Se Gravsted.dk + Tidslinjen 16. oktober 1866

Nina har kaffen klar! Nina Bang serverer kaffen for regerinen Staunng i 1924 (Se note **)

Ågot Berger, (01-38-9), 1954-2007, bibliotekar, venstrefløjsaktivist. Se personlisten Ågot Berger

Henrik Christensen, (NF), bombemyrdet (16. marts 1992) socialist og aktiv antiracist. Se linksamlingen: Bombedrabet i Søllerødgade

Bent Hansen, (NF) 1931-2000, red. Aktuelt 1965-81, socialminister dec. 81-apr. 82. "Velstand uden velfærd : en kritik af det danske klassesamfund" (Fremads Forkusbøger, 1969)

Oskar Hansen, (NF), 1895-1968, arbejderdigter, "Når jeg ser et rødt flag ..." (1923), Se Tidslinjen 23. juli 1895

Elna Hiort-Lorenzen, (U11-522), 1902-1997, fagligt aktiv DSR imod "selvforherligelse og salmesang; aktiv i komm. flygtningearb. i 30erne: Hjælpekomitéen for Nazismens Ofre, på leninskolen i Moskva, internationale kurér-opgaver, bla. i den Spanske Borgerkrig, gift 1935 med Arne Munch-Petersen (f. 1904, MF 32-35, død Butyrke-fængslet dec. 1940). Biografi: "Et liv i kamp og kærlighed" af Ole Sohn. (se anmeldelse). Se: Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Chr. Jensen, (B-2-10), "Formand for D.S.F.", 1879-1936, tobaksarbejder, form. DsF 1937-1939 (If. alle kilder!!!)

Eiler Jensen, (kol 8 - 46),  14.4.1894-23.12.1969, LO-form. 1943 til 1967, MF & ML 1946-53, medstifter af AIC (efter Folkestrejken!) og Frie Fagl. Internt. (splittelse i 1947), motto: "Skrål fylder så lidt i lønningsposen". Se: Gravsted.dk + Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.)

Knud V. Jensen, (B-2-10), 1893-1939, billedskærer, DSF-formand 1938-39. Inskription: "Rejst af D.S.F."

Martin Nielsen, (GS), 1900-1962,. DKP-MFer 1939. KZ-ophold, og MF 1945-50. Red. af Land & Folk  1952-1960. Leksikon.orgWikipedia-artikel 

Inger Merete Nordentoft, (NF) 1903-1960, kommunistisk MF 1945-53, pædagog og skoleinspektør på Katrinedalskolen + "Nordentoft-sagen" fra 1946. Se Tidslinjen 22. oktober 1960

Vilhelm Nygård, (B-2-10), 1872-1936, cigarmager, DSF næstform. 1924-28, form. 1929-36, BR-medl. 1925-36. Udvidede DSF, bl.a. med murerne + DAF. Se Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.)

Emanuel Svendsen, 1864-1951, Bødkerforb.formand 1891-1918 + medv. til talrige kooperative virksomheder. Formand for Kbh. Borgerrepræsentation 1923-1939. "Med sin blanding af barskhed og frejdigt håndværkerhumør forsømte han ikke at stikke et ord ind om pligterne når rettighederne var på tale". Se Wikipedia-artikel -  Dansk Biografisk Leksikon (3.udg)

Børge Thing,  (NF) 1917-1971, BOPA-leder under navnet "Børge Brandt", medlem af DKP/SF. Se links til biografier, artikler og bøger på Tidslinjen 18. april 1917

Thøger Thøgersen, 1885-1947, militærnægter, DKP-formand 1927-31. Inskription på gravsten: "Det sind som glødes i vredens bål/får flammeskæret som hærdet stål/mod vold og uret var vendt din hånd/hav tak for troskab for ild og ånd". Se Tidslinjen 24. februar 1885 + også om DKP's historie, Tidslinjen 21. november 1919

Gerson Trier,  1851-1918, "Danmarks første marxist", Se Tidslinjen 23. april 1851. Urnegravsted afdeling C nummer 254, d. 30-12-1918. Gravstedet udløb d. 31-12-1970 og blev ryddet året efter.

Egon Weidekamp, (NF) 1921-2000, overborgmester i Kbh. 1976-89, afskaffede sporvognene, ryddede "Den sorte firkant" og overdrog brugsretten af Jagtvej 69 (Ungdomshuset) til brugerne. Se Wikipedia-artikel

Emil Wiinblad, (U0-521) 1854-1935, "genrejsningsmand", red. Soc.Dem. 1881-1911. Se Wikipedia-artikel + Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.)


Andre bemærkelsesværdige

Henning Bahns, (5-5-91), 1928-2002, filmdekoratør, og idemanden bag tricks i Olsen-banden-filmene. Årets HK-kunstner i 1999.

Fredrik Bajer, (Kol. Z-1-72), 1837-1922, forlod Sorø Ak. før eksamen for at blive officer og fik Nobels Fredspris i 1908! Se Gravsted.dk + Wikipedia-artikel med links og bibliografi

Matilde Bajer, (Kol.Z-1-72), 1840-1934, medstifter i 1871 af Dansk Kvindesamfund og aktiv i fredssagen. Se Gravsted.dk + Dansk Kvindebiografisk Leksikon

"Hva vi vil : Organ for kvindesagen, fredssagen , arbejdersagen" blev udgivet af Kvindelig Fremskridtsforening. Se Kvinfo-artikel om bladet her

(Nabo-urner: "Ligbrændingssagens forkæmpere" Ferdinand Emmanuel Levison+ Ida Levinson. (Første kematorium Nyelandsvej 1882. Se: Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.) + Ligbrænding (Wikipedia)

Harald Bergstedt, (NF), 1877-1965, "børnesangdigter på afveje": fra aviserne "Socialdemokraten" til "Fædrelandet". 2 års fængsel i 1946. Se: Wikipedia-artikel

Vilhelm Bjerke Petersen, (GF), 1909-57, kunstmaler &-teoretiker,  medstift. af 1933-34 kunstnergruppen Linien. flygtede til Sverige 1944, og blev der. "kunstens integration i større social sammenhæng". Se Gravsted.dk + Wikipedia-artikel

Edvard Brandes, (GF), 1847-1931, journalist, kritiker og politiker, 14 dg. fængsel for duel (14.2.1900), medstifter af Rad. Venstre og af dagbladet "Politiken" i 1884,  MF 1984-190, finansmin. 1913-20. Se: Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.)

Theodor Christensen, (GS), 1914-1967.

Johan Henrik Deuntzer, (GS), 1845-1918, første (venstre-) parlamentariske statsminister (konseilpræsident) 1901-1905.

Wilhelm Freddie (NF), 1909-1995, 

Poul Hammerich, 1927-1992, Johannes Rumps og Kai Hammerichs familiegravsted, stele af Kaare Kling.

Edvard Heiberg, (GF), arkitekt  hos Le Corbusier, 1922-24 og Bauhaus, Bellehøjhusene. Medl. DKP, red. Kritisk Revy + Plan i 30'erne, medl. af Frihedsrådets kontaktudvalg, Se: Gravsted.dk + Wikipedia + De kulturradikale tidsskrifter (på Modkraft, Arbejderhistorisk bladliste,bilag)

Poul Henningsen , PH. (NF) 1894-1967, kulturradikal centrumperson, arkitekt, debattør, lampemager og visedigter, Danmarksfilm  (1935), "Man binder os på mund og hånd".

PH - Poul Henningsen - en af de mest betydningsfulde danskere i det 20. århundrede, begravet på "de ukendtes"

Harald Herdal, (NF), 1900-1978. Social forfatter, Se: Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.) + Tidslinjen 9. sept. 1894

Nielsine Nielsen, (Kol. V-193), 1850-1916, en af DK's første 2 kvindelige studenter, og den første kvindelige akademiker 1885 (læge). Soc-lib. gruppe i Dansk Kvindesamf. og forkv. Kvindevalgretforeningen. Se Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Amalie Skram, (GF?), 1846-1905, mindebuste, forfatter: usædelighedsanklager iftm. "Constance Ring" (1865), "Professor Hieronimus" og "På St. Jørgen" (begge 1895). Se: Leksikon.org + Dansk Kvindebiografisk leksikon


Andet:

Kol. (2. runddel, nederst): Inskription på urne: "Aske af ukendt konzentrationslejr fange"

Frihedskæmpergrave, afdeling 10, Sydvestlige Hjøren v. Støvnæs alle/Skoleholdervej

Tyske soldater henrettet ved krigsret, afdeling 9, bag Søndre Kapel

 Note **

Nina Bang var ikke verdens første kvindelige minister, men den første parlamentarisk valgte, idet Alexandra Kollentaj (se Tidslinjen 31. marts 1872) var regeringsmedlem (folkekommissær i 1918-19). I Danmark gik der 21 år før næste kvindelige minister, Fanny Jensen, i 1947-50 blev minister med "særligt Henblik på Hjemmenes, Husførelsens og Børnenes Interesser inden for sociale og forsyningsmæssige Omraader og paa selverhvervende Kvinders Interesser."

Billedets åbenlyse kønspolitisk svækkes af, at det muligvis er samling af regeringen i anledning af Nina Bangs 60 årsdag 6. oktober 1926 (regeringen Stauning I gik af 14.12.1926), hvor hun altså er vært, muligvis i ministeriet.

***********

Omvisningsrækkefølge:

Sløjfede gravsteder: Johan Henrik Deuntzer, Amalie skram, Martin Nielsen

Alvilde Larsen, Knud V. Jensen, Chr. Jensen, Vilh. Nygård

Elna Hiort-Lorenzen

Emmanuel Svendsen

Ågot Berger

Nye Fællesgrav (Alsing Andersen, K.B. Andersen, Bent Hansen, Oskar Hansen, Inger Merete Nordentoft, Egon Weidekamp, Harald Bergsted, Wilhelm Freddie, Poul Henningsen, Børge Thing "Brandt")

Emil Wiinblad

Amalie Skram

Gamle Fællesgrav (Vilhelm Bjerke Petersen, Edvrd Brandes, Edvard beiberg + Johs. V. Jensen)

Kolumbariet (Frederik og Mathilde Bajer + Ferd. og Ida Levison, Nilsine Nielsen, den ukendte KZ-fanges urne)

Thøger Thøgersen

Paul Hammerich (Jørgen Jørgensen (Lejre)'s gravsted)

Gustav & Nina Bang

 

Den kedelige mur om Bispebjerg Kirkegård med liv på ! (kilde: http://ekspressum.wordpress.com/tag/grafitti/)
Kolum,bariet (urnehal/"dueslag"). Kilde: http://www.flickr.com/photos/donkenneth/7279666194/
Johannes V. Jensen (1873-1959) igen og igen udnævnt til største danske forfatter (bl.a. "Kongens Fald") begravet på Nye Fællesgrav. Han falder uden for denne liste, - men læs ham alligevel!
Thøger Thøgersen, militærnægter og DKP-formand 1927-32, begravet med stor sten m. smuk vers
Her ses Børge Thing (th) sammen med KK (Jørgen Jespersen), næstkommanderende i BOPA, fotograferet 4. maj om natten, mens de planlægger BOPA's indsats (Kilde: http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1494664/nye-portraetter-gaar-taet-paa-krigens-modige-maend/
Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce