Annonce

BiblioteketLinks, viden og erfaringer fra venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper
Hans Kirk
1. august 2012 - 20:27

Bibliografi om Hans Kirk og hans forfatterskab

En bibliografi af Morten Thing udarbejdet som tillæg til bogen: Hans Kirks mange ansigter. En biografi. Af Morten Thing, Gyldendal, 1997.

[Vi har indskannet nedenstående bibliografi fra bogen: Hans Kirks mange ansigter. En biografi. Af Morten Thing, Gyldendal 1997, 384 s., s. 379-384, med forfatterens tilladelse. Bibliografien har titlen: Litteratur om Hans Kirk og hans forfatterskab, og er én af 3 taget fra bogen. De 2 andre er:

Morten Thing: Hans Kirks udgivelser i bog- og pjeceform

Morten Thing: Oversættelser af Hans Kirks værker

Disse bibliografier er et tillæg til linksamlingen: Hans Kirk (1898-1962) og "Fiskerne"](Bøger og artikler, dog kun undtagelsesvist avisartikler)

Alex Ahrendtsen: Indsigt eller fordom - missionen i litteraturen fra Aakjær til Høeg, Fredericia 1997, s. 20-50.

Andersen, Jens Kr. og Leif Emerek: Hans Kirks forfatterskab. Et forsøg på en litteraturhistorisk revision, 95 s., Kbh. 1972.

Andersen, Annelise: „Idealisme" og idealisme. Socialistisk realisme og romantisme illustreret gennem udvalgte værker af Harald Herdal og Hans Kirk, speciale, KU, 1981.

Avlund Frandsen, Hans Erik: Rengøringsstrategien. DKP og socialrealismen, i: Arbejderhistorie (red. Therkel Stræde og Karen Pedersen), Kbh. 1985. Online på Modkraft Biblioteket

Bager, Poul: Mellem utopi og realitet. Om Hans Kirks 30er romaner, Bogens verden 1996/2, s. 97-106.

Bang, Bente: „Forvorpen Ungdom". Besættelsestidens debat om ungdommens moral. Analyser af holdninger og ideer, speciale, KU, 1982.

Bang, Susanne: Hans Kirks kvindesyn i ”Fiskerne, ”Daglejerne” og ”De ny Tider” speciale, KU, 1976.

Bartholdy, Christian: Indremissionæren i dansk Litteratur, Aarbogen, Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark, 1944, s. 16.

Berg, Arngeir: 'Daglejerne' og 'De nye tider' av Hans Kirk, Profil XXXIV, 3/1976, s. 14-17.

Bergstrøm-Nielsen, Carl: Hans Kirk, i: Analfabeternes forlægger, Kbh. 1974, s. 67-73.

Bomholt, Julius: Moderne Skribenter, Kbh. 1933, s. 62-75.

Bomholt, Jul.: Før Uvejret. Tredivernes Bøger, Kbh. 1947, s. 139-144.

Bondebjerg, Ib: Hans Kirk, i: Danske Digtere i det 20. århundrede, II, Kbh. 1981, s. 198-230.

Ib Bondebjerg: Kommunister i et småborgerland, Dansk litteraturhistorie, bd. 7, Kbh. 1984, s. 456-463.

Borup Jensen, Thorkild: Fra bog til skærm: ”Fiskerne” som TV-spil, Kbh. 1977, 162 s.

Bredsdorff, Elias: Marx og Freud i Hans Kirks roman Fiskerne, i: Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature since the First World War, red. Sveinn Skorri Höskuldsson, Reykjavik 1975, s. 241-61.

Bredsdorff, Elias: Marx, Freud og Adler i Hans Kirks roman ”Fiskerne”, i: Fra Andersen til Scherfig, Kbh. 1978, s. 168-190.

Brostrøm, Torben: Hans Kirk. Den konsekvente marxist, i: P.H. Traustedt (red.): Dansk Litteraturhistorie, bd. 4, Kbh. 1966, s. 126-135.

Büchmann-Møller, Frank: Hans Kirk. En bibliografi, Kbh. 1974, 227 s.

Claudi, Jørgen: Contemporary Danish Authors with a, brief Outline of Danish Literature, Kbh. 1952, s. 62-65.

Damsgaard, Henrik: Hans Kirks 30er romaner, ”Daglejerne”  og "De ny tider”. Et brudstykke af industriarbejdernes opkomsthistorie, Kongerslev, 1975, 99s.

Dissing, Volmer: Hans Kirk, Danske digtere i det 20. århundrede, Kbh. 1955, s. 432ff.

Durand, Frédéric: Histoire de la littérature danoise, Paris og Kbh. 1967, s. 355.

Eiland, Ole: Hans Kirks børnebøger, speciale, KU, 1977.

Elbrønd-Bek, Bo: Breve fra Hans Kirk vedrørendc 'Slaven', Danske Studier 1983, s. 111-124.

Elbrønd-Bek, Bo: At sejle er nødvendigt. Ikke at leve - et essay om Hans Kirks roman ”Slaven”, Bag bøgernes bjerg. En hilsen til Mogens Iversen, Kbh, 1978, s. 191-138.

Elbrønd-Bek, Bo og Ole Ravn: Omkring Fiskerne, Kbh. 1977, 424 s.

Elfelt, Kjeld: Skribenter i Skriftestolen, Kbh. 1944, s. 43.

Engberg, Jytte: Efterskrift til Fiskerne, Gyldendals Bibliotek, Kbh. 1964, s. 293-303.

Engelund, Claus, Ronald Gernskov og Lis Tanghøj: Arbejde og dagligt brød. Om Hans Kirks ”Daglejerne” og ”De ny Tider”, Litteratur og Samfund 28-29/1979, 175 s.

de Francesco, Scott: Scandinavian Cultural Radicalism, Literary Commitment and the Collective Novel, New York 1990, s. 61-72.

Frank, Ulrik: Individuation og normalitet, speciale, KU 1981.

Franzén, Lars-Olof: Punktnedslag i dansk litteratur 1880-1970, Kbh. 1971, s. 60-65.

Frederiksen, Emil: Ung dansk Litteratur, Kbh. 1945, s. 137-142.

Frederiksen, Emil: Danske Romaner fra Efteraaret 1950, Gads Danske Magasin 1950, s. 662- 664.

Friis, Oluf: Hans Kirk, i: Dansk Biografisk Leksikon bd. XII, Kbh. 1938, s. 461-62.

Fromsejer, Poul Henning: Hans Kirk og Indre Mission, Indre Missions Tidende 30.4.1967.

Gelsted, Otto: Hans Kirks ”Fiskerne”, Kritisk Revy 4/1928, s. 49-51.

Otto Gelsted fortæller, red. Claus Ingemann Jørgensen, Kbh. 1969.

Granlid, Hans O.: Om ett allvarligt Danmark. Hans Kirks romankonst, Clarté 1/1959, 17-21.

Hagemann, Kirsten: Den samtidige københavnske kritiks opfattelse og bedømmelse af tredivernes såkaldt ”sociale” roman, speciale, KU 1969.

Hamle, C.E.: Moderne dansk Digtning, Kbh. 1945, s. 94-96.

Hansen, H.P.: Forfatteren Hans Kirk, Litteraturen 1/1946, s. 77-80.

Hansen, H.P.: Vor Tids danske Romanforfattere, Kbh. 1944, s. 55-59.

Hansen, Else: Tabita bor på Fyn og har det godt, i: Danmarks Radio 1975-76. Årbog, s. 36-41.

Heinesen, Helle: ”Fiskersamfundet i dansk og færøsk litteratur”. En undersøgelse af den sociale roman om fiskersamfundet i 1920'erne, 1930'erne og 1940'erne med henblik på konstatering af fælles temaer og motiver, speciale, KU, 1974.

Hejbøl, Johs.: Harboøre, Indre Mission og Hans Kirk, Indre Missions Tidende 17/1974, s. 359-360.

Henriksen, Aage: Kompositionens sprog. Romantyper og romanproblemer, i: Gotisk tid, Kbh. 1971, s. 192-199.

Henriques, Alf: Litteraturforstaaelse. En bog om kunsten att læse, Kbh. 1948, s. 100ff.

Herdal, Harald: Den sosialistiske realisme i dansk diktning, Kamp og kultur, 2/feb. 1937, 13-17.

Hjorth, Poul Lindegaard: Brugen af dialektfarve i Hans Kirks Fiskerne, i: Erik Dal m.fl. (red.): Danica. Studier i dansk sprog. Til Aage Hansen 3.9.1964, Århus 1964, s. 171-179.

Holmgaard, Jørgen og Ralf Pittelkow: Samfundskritik eller sjælepleje? Aage Henriksen og ”Fiskerne”, Poetik 4/1971-72, s. 139ff og i: Litteraturvidenskab. Antologi af artikler fra tidsskriftet Poetik 1970-72, s. 5-43ff.

Holst, Lisbet: Beskrivelser af kollektiver 1870-1970, Kritik 23/1972, s. 41-45.

Hougaard, Ellis: Om Hans Kirks Skyggespil, speciale, KU 1982.

Hyltoft Petersen, Ole: Den kollektive roman, i: Hans Hertel (red.): Tilbageblik på 30'erne. Litteratur, teater, kulturdebat 1930-39, bd. 2, Kbh. 1967, s. 7-28.

Hytting, Merete: Den æstetiske tolkning. Ideologi og æstetik i Martin A. Hansens og Hans Kirks forfatterskab, speciale, KU 1985.

Højlund, Inger: En udviklingslinje i Hans Kirks forfatterskab. Udviklingen i historicitet og historiekonception eksemplificeret ved analyse af ”Fiskerne”, ”Daglejerne”, ”De ny Tider”, ”Djævelens Penge” og ”Klitgaard og Sønner”, Kbh. 1978.

Jacobsen, Bent Chr.: Den borgerlige integration. En læsning af Hans Kirks 'Fiskerne', Kursiv 2/1982, s. 19-27.

Jensen, Carsten: Folkelighed og utopi. Brydninger i Hans Kirks forfatterskab, Kbh. 1981, 247s.

Jónsson, Eðvard T.: ”Myndugleikatrúgv og humanismu - i trimumnorðurlendskum skaldsøgnum”, Varðin LV/3-4/1988/s. 100-126.

Jürgensen, Leif: Hans Kirks noveller i ugebladet Hjemmet fra 1925 til 1945, speciale, KU 1981.

Jørgensen, Ida Bendix: Hans Kirks litterære kritik 1924-41, speciale, KU 1971.

Kehler, Henning: Ud af Trediverne, Kbh. 1940, s. 151-154.

Kirk, Chans, Bibliografičeseskij ukazatel', Moskva 1967, 29 s., KB 9ki.

Kirk, Ellen: Ud vil jeg, ud... Lægedatter i Hadsund, i: Margrethe Spies (red.): Strenge kår - gyldne år. Danske hjem 1900-1920, Kbh. 1979, s. 108-123.

Maren Kirks liv med Tabita og 'Fiskerne', Kristeligt Dagblad 28.10.1993

Kirk, Maren: Fra Harboøre til Gjøl. ”Tabithas”  barndomserindringer, Herning 1978.

Kirk, Maren: Teas baggrund og eftermæle. Kommentarudgave til Hans Kirks ”Fiskerne”, Glamsbjerg 1973.

Kjærgaard, Jørgen: Salmernes vigtige plads i Fiskerne, Kristeligt Dagblad  11.9.1987

Klysner, Finn: Den danske kollektivroman 1928-1944, Kbh. 1976, s. 25-54.

Knudsen, Mogens: Moderne Litteratur efter 1914, Kbh. 1950, s. 33-34.

Kristensen, Tom: Til dags dato, Kbh. 1953, s. 103-108.

Kristensen, Tom: Den evige uro, Kbh. 1958, s. 114-116.

Krogh, Ellen, Sigurd Kværndrup og Thomas Nordby: Antologi af nordisk litteratur, bd.9, indledningen, Kbh. 1974, s. 55-56.

Liland, Mads: Arbeid, erotikk og ideologi. Ein analyse av Dag Solstads '25. septemberplassen' med utgangspunkt i Hans Kirks 'Fiskerne', Norsk litterær Årbok 1977, s. 106-124.

Linneballe, Poul: Hovedværker i nyere dansk Prosalitteratur, Nordisk Tidsskrift for vetenskap, konst och industri, 1943/s. 113-120.

Lynnerup, Laurits: Forfatteren Hans Kirk, Tiden 9/1948/s. 44-48.

Madsen, Carl: Vi skrev loven. Fire og tredve fortællinger af fædrelandets historie, Kbh. 1968.

Maele, Romain John van de: Het vroege werk van Piet van Aken en Hans Kirk. Een terreinverkenning, Kruispunt 138/1991, s. 82-88.

Marienlund, Margit: ”Kampen om Jesus”. Seks nyere jesusfremstillinger, sammenholdt med kilder, forskning og anden tradition, speciale, KU 1978.

Matthis, Henry Peter: Nordisk mosaik. Strøvtåg och Skildringer. Nordiska profiler, Stockholm 1944, s. 272-74.

Mawby, Janet: The Collective Novel and the Rise of Fascism in the 1930's, i: Sveinn Skorri Höskuldsson (red.): Ideas and Ideologies in Scandinavian Literature since the First World War, Reykjavik 1975, s. 143-61.

Mitchell, P.M.: A History of Danish Literature, Kbh. 1957, s. 246-247.

Molin-Nielsen, Viggo: Hans Kirk, i: Kapitler af dansk Digtning fra Herman Bang til Kaj Munk, Kbh. 1951, s. 338-351.

Morisset Andersen, Christiane: L'homme et son environnement dans 'Fiskerne' ('Les Pecheurs'), Études Germaniques XXXII/1977, s. 380-85.

Mortensen, Niels Th.: Jydske Digtere i Forhør, Kbh. 1937, s. 82.

Mortensen, Niels Th: ”Indre Mission” i dansk Romandigtning, Gads danske Magasin 1941/s. 172-182.

Munck, Niels Ole: Studier i 30'ernes determinisme, speciale, KU, 1980.

Møldrup, Anna Elise: Dansk litteratur efter 1920, Kbh. 1953, s. 33-36.

Møller Kristensen, Sven: Danmarks Litteratur, bd. 2, Kbh. 1964, s. 94-96.

Møller Kristensen, Sven: Hans Kirk, Læs med plan 106, Dansk Bibliografisk Kontor, Kbh. 1959.

Møller Kristensen, Sven: Contemporary Danish Literature, Kbh. 1956, s. 10-11.

Møller Kristensen, Sven: Dansk litteratur 1918-52, Kbh. 1956, s. 151-160.

Møller Kristensen, Sven: Hans Kirk: Fiskerne, i: Danske Samfundsromaner fra Henrik Pontoppidan til Leck Fischer, Kbh. 1946, s. 99-111.

Møller Kristensen, Sven: Den kollektive Roman, i: Proceedings of the 5th International Study Conference on Scandinavian Literature, 6-10 July 1964, University College London, s. 141- 148.

Neergaard, Ebbe: Unge danske digtere mellem to verdenskrige, Kbh. 1947, s. 24-25.

Nicolaisen, K.K.: Limfjorden og Digterne, Aalborg 1948, s. 12-13.

Nielsen, Else K. Woetmann: Politisk kunst eller politisk moralisme? En analyse af tema, konsistens og effekt i Hans Kirks romaner, speciale, KU, 1975.

Nielsen, Jens Peter Lund: Hans Kirk und die literarische Gestaltung von Proletariern, Nordeuropa IX/1976, s. 25-39

Nielsen, Kasper Skat: Utopiforestillinger i ”Fiskerne”, ”Jørgen Stein” og ”Legetøj”, relateret til forfatternes essays i kulturdebatten, speciale, KU 1982.

Nissen, Dan: Daglejerne/De ny Tider. Forholdet mellem klassetilhørsforhold og bevidsthedsstruktur i Hans Kirks dobbeltroman, Litteratur og Samfund 1/1974, s. 5-30.

Olesen, Elith: Fra Svovlpølen til perleporten. Indre Mission i dansk skønlitteratur, Kirkens Verden 1965/s. 216-217.

Olsen, Flemming Olfert: Komposition og fortælleteknik i Hans Kirks romaner (indtil 1950), speciale, KU 1966.

Pittelkow, Ralf: Religionen, arbejdet og naturen. En analyse af Hans Kirk: ”Fiskerne”, Holmgaard (red.): Analyser af danske romaner, 2, s. 102-233, Kbh. 1977.

Popova, L. F.: Tol'ku bor'ba (o romane datskogo pisatelja Ch. Kirka 'Rab'), Skandinavskij Sbornik XVII/1972, s. 238-45.

Povlsen, Hans: Digterne fortæller og synger om Limfjorden, Turistforeningen for Danmark. Årbog 1958, Ringkøbing 1958, s. 107-108.

Praëm, Jørgen: Den danske fisker i litteratur og billedkunst, Kbh. 1962, s. 140-142.

Qvesel, Hans: Den yngre Hans Kirks romaner, speciale, KU, 1973.

Rasch, Aage: Staten og kunstnerne. Bevillinger og meninger under enevælde og folkestyre, Århus 1968.

Ramløv, Preben: Dansk digtnings historie, Kbh. 1965, s. 334.

Rasmussen, Kirsten: Marxismen og den seksuelle frigørelse i debat og litteratur i perioden 1929-1940, speciale, KU 1975.

Rasmussen, Ole Skov: Socialistisk litteratur i 30'erne og 70'erne, speciale, KU 1976.
 
Ravn, Ole: Hans Kirk og hans forfatterskab, i: Ravn (red.), Kirk: Undertrykkere og undertrykte, Kbh. 1977, s. 277ff.

Ravn, Ole: Autonomiens begrænsninger. En anmeldelse af Henrik Damsgaards bog, Kritik 38/1976, s. 135-143.

Redder, Bodil: Samfundsmæssige bevidsthedsformer i 30'erne Harald Herdal og hans anmeldere, speciale, KU, 1977.

Riso-Lévi, Claude: Herman Bang, Hans Kirk et la terre danoise, Les Valeurs de la Terre, 1988, s. 79-88.

Roger-Henrichsen, Gudmund: Digtere i vort samfund 1900-1960, Kbh. 1963, s. 68-69.

Rohde, Peter P.: Hans Kirk, i: Danske digtere i 20. Århundrede, Kbh. 1951, s. 363-370, og i: Danske digtere i 20. Århundrede., Bd. III, Kbh. 1965, s. 75ff. og bd. II, s. 349.

Rolighed, Jens: Digteren Hans Kirks bondeslægt fra Hanherred og Thy, Aalborg Amtstidende 22.3.61. Optrykt i Danske Digtere i Jylland, Struer 1962, s, 92-99.

Scherfig, Hans: Minde om Hans Kirk, i: Holberg og andre forfattere, Kbh. 1963, s. 90-107.

Stangerup, Hakon: Danmarks moderne Litteratur, Kbh. 1943, s.  162.

Stangerup, Hakon: Danmarks store Digtere, 2, Odense 1944, s. 464-466.

Stangerup, Hakon: Levende dansk Litteratur fra Runestenene til Kaj Munk, Kbh.1949, s. 116-117.

Svendsen, Hanne Marie og Werner: Geschichte der dänischen Literatur, Neumünster 1964, s. 453-454.

Sørensen, H.E.: Danske digtere, Skærbæk 1993.

Thierry, Werner: Hans Kirk, Kbh. 1977, 132 s.

Thierry, Werner: Hans Kirk, den gode digter og dårlige fange, Samvirke 1/1975, s. 674.

Thing, Morten: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, Kbh. 1993, s. 604-623.

Wilken, Lisanne: 'Fiskerne', Kritik 93/1990, s. 22-33.

Windfeld, Bent: Forholdet mellem ideologiske og æstetiske krav til litteraturen, på grundlag af principielle danske diskussionsindlæg i årene omkring 1950, speciale, KU, 1954.

Winge, Mette: Dansk børnelitteratur 1900-1945, Kbh. 1976, s. 272, 427, 480.

Wivel, Ole: Trio i Nr. 3, Kbh. 1973, s. 56-58.

Woel, Cai M.: Dansk Literaturhistorie 1900-1950 bd. 2, Kbh. 1956, s. 536-538.

Woel, Cai M.: Tyvernes og Tredivernes Digtere, 1, Kbh., 1941, s. 235-243.

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce