Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Dokument
4. marts 2016 - 10:20

Åbent brev til LO: Bring kontanthjælpsloft og 225 timers-regel ind i trepartsforhandlinger

Fattige, udstødte og syge har ingen store organisationer bag sig. Derfor må fagbevægelsen være med til at sikre, at der er et fintmasket sikkerhedsnet, skriver netværket Bekæmp Fattigdom Nu, i åbent brev til LO.

Åbent brev til Lizette Risgaard, formand for LO:

Vedr. kontanthjælpsloft og 225 timers-regel

Vi skriver til dig i et forsøg på at råbe fagbevægelsen op om de alvorlige konsekvenser, som kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen vil få for rigtig mange familier på kontanthjælp.

Mange af dem, der bliver ramt, er syge og udsatte mennesker som fx handicappede, psykisk syge, flygtninge etc.

Lejernes Landsorganisation har været ude med tal, der siger, at omkring 14.000 familier er i fare for at miste deres bolig, og at en enlig mor med et barn kan miste over 5.000 kroner hver måned, hvis kontanthjælpsloftet vedtages. Nogle børnefamilier står til at miste et beløb, der er højere end det rådighedsbeløb, de har.

De almene boligselskaber har endvidere advaret meget kraftigt om, at vedtagelsen af kontanthjælpsloftet vil betyde, at folk kan risikere at måtte gå fra hus og hjem.

Endvidere har SFI [Det nationale forskningscenter for velfærd, tidligere Socialforskningsinstituttet, red.] netop udgivet rapport, der afdækker, at de mest udsatte og fattige ikke har råd til at gå til tandlæge, købe medicin, købe frugt og grønt eller holde fødselsdag for deres børn, og mange har ikke penge til tre måltider mad om dagen.

Vi står overfor en række sociale nedskæringer, der ikke er set før i Danmark i nyere tid, og vi mener, at den lov skal af bordet.

De udsatte og de syge har efterhånden mistet alle rettigheder, og de er klemt i systemet på måde, der ikke er set før.

Vi står ved en korsvej, når det handler om at holde hånden under de udsatte. Bliver kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen vedtaget, vil vi ikke længere have en garanti for, at de udsatte har ret til en bolig. Der findes ikke boliger, der er billige nok, som de kan henvises til. Vi frygter endvidere, at deres børn kan risikere at ende i familiepleje eller døgninstitutioner.

Der har i mange år kørt en hetz på de udsatte, og vi kan ikke længere stiltiende se på, at de får forringet deres forhold igen og igen. Der må og skal være en grænse for, hvor meget man kan skære i disse menneskers ydelser og rådighedsbeløb. Vi står allerede nu i en situation, hvor de udsatte lever for mindre end det, trangsbeneficiet foreskriver, og det bliver endnu værre med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.

De fattige og syge og ikke mindst deres børn har ingen stor organisation bag sig, der kan tale deres sag. Det har altid været fagbevægelsens opgave at være med til at sikre, at der er et fintmasket sikkerhedsnet i vores samfund. Vi har brug for, at fagbevægelsen går ind i den socialpolitiske debat og deltager aktivt i kampen for de udsatte og syge.

Da I lige nu sidder i trepartsforhandlinger med regeringen, ønsker vi os brændende, at I går ind i problematikken omkring kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen i forhandlingerne.

Vi har brug for en stærk fagbevægelse, der sætter en streg i sandet for, hvor ringe forhold udsatte mennesker skal leve under. Vi har brug for en dansk fagbevægelse der rejser sig og forsvarer mennesker, der er ramt af de sidste mange års reformer, som har skåret i eksistensgrundlaget for mange familier.

Vi har brug for, at fagbevægelsen tager vores henvendelse alvorligt, da tusindvis af børnefamilier i løbet af kort tid vil stå uden tag over hovedet!

Med venlig hilsen

Bekæmp Fattigdom NU

Bekæmp Fattigdom NU er et netværk, der arrangerer konferencer og demonstrationer, der skal give viden om fattigdom og ulighed. Besøg netværkets Facebook-side.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce