Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Udtalelse
22. september 2014 - 9:36

Ban Ki-Moons klimatop udfordres af globale græsrødder

Op til New York-topmødet den 23. september har 330 andre græsrodsorganisationer fra hele verden sagt fra over for de store koncerners indflydelse og foreslået et alternativ til katastrofekursen.

I en fælles udtalelse, der blev offentliggjort den 16. september, protesterer den internationale bondebevægelse La Via Campesina, franske ATTAC, amerikanske Grassroots Global Justice Alliance og 330 andre græsrodsorganisationer rundt om i verden mod de store selskabers indtog i klimaforhandlingerne og de initiativer baseret på offentlig-private partnerskaber og markedsmekanismer, som er på dagsordenen i New York.

I en fælles udtalelse plæderer de for systemforandring og foreslår 10 konkrete indsatsområder for at undgå klimakaos, herunder bindende krav for at holde den globale opvarmning under 1,5 grader.

Ifølge Geneviève Azam, talsperson for ATTAC i Frankrig »er klimaforhandlingerne domineret af uansvarlige stater, forurenere og selskaber, der kun er optagede af deres egne interesser, hvad enten det er ny udvinding af fossile brændsler, nye CO2-markeder eller andre falske løsninger såsom industrielle agrobrændstoffer, som ødelægger skove, jordbund, vådområder, floder, mangrover og have«.

Kræver stop for TTIP

»Klimatopmødet i New York er stort opreklameret, men byder ikke på noget reelt, sammenhængende alternativ,« siger Carlos Marentes fra La Via Campesina. »Tværtimod fremmer det en række falske løsninger under etiketten 'grøn økonomi', f.eks. farlige teknovidenskabelige indgreb eller markedsmekanismer, der gør større skade end gavn.

Man nægter at anerkende, at klimaforandringerne er en følge af et uretfærdigt økonomisk system, der forfølger en vækst uden ende, samler rigdommene i nogle fås hænder og overudnytter naturen, til den bryder sammen.«

Græsrodsbevægelserne understreger i deres udtalelse, at hvis klimaforandringerne skal bremses, kræver det et stop for det frihandelsregime, der sigter mod endeløs vækst og grænseløse profitter for de multinationale selskaber. De opfordrer til at standse EU's og USA's forhandlinger om TTIP såvel som andre lignende liberaliseringsaftaler.

Ifølge Nnimmo Bassey fra organisationen Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) »undergraver disse aftaler de arbejdende befolkninger, de ødelægger naturen og indskrænker betydeligt befolkningernes evne til selv at fastlægge deres økonomiske, sociale og miljømæssige prioriteringer«.

Topmødet i New York præsenteres som en vigtig etape på vejen til COP 21 i Paris næste år. Men græsrodsbevægelserne slår fast, at det ville kræve bindende tilsagn og en reel vilje til forandring – i modsætning til den linje, som man har lagt op til at fortsætte.

»Det er afgørende, at vi styrker vores konkrete kampe i hverdagen og fokuserer vores energi på at forandre det kapitalistiske system,« konkluderer Cindy Wiesner fra den amerikanske Grassroots Global Justice Alliance.


New York: Mobilisér og organisér for at standse og forebygge planetarisk feber!

Når vi mennesker får feber bliver vi straks bekymrede og gør noget ved det. Vi ved jo, at hvis vores kropstemperatur stiger med 1,5 grader, for ikke at tale om 2 grader over det normale gennemsnit, er det alvorligt, mens en stigning på 4-6 grader eller mere kan forårsage bevidstløshed og endda død.

Sådan er det også, når planeten Jorden får feber. I løbet af de sidste 11.000 år har den gennemsnitlige temperatur på Jorden været omkring 14 °C. Den er nu ved at være steget med 1 °C. Og hvis vi ikke træffer passende foranstaltninger nu for at stoppe denne feber i at sprede sig, er prognosen, at vores planet vil være godt på vej til et sted mellem 2 og 6 graders temperaturstigning inden udgangen af dette århundrede. Under sådanne feberhede forhold vil livet på Jorden, som vi kender det, forandre sig dramatisk.

Vi har ingen anden udvej end at skride til handling nu. Ikke bare en hvilken som helst handling, men den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. Når for eksempel et menneske har feber, må det hvile sin krop, have rigeligt at drikke, tage den rigtige medicin, og hvis feberen fortsat stiger, må det til læge for at fastslå feberens egentlige årsag, som kan spænde fra en simpel infektion til livstruende sygdomme som kræft.

Den rigtige recept

Når det gælder en Jord med feber, fordrer den rigtige recept som minimum, at der sættes ind på de følgende 10 punkter:

 1. Indgå bindende forpligtelser nu – ikke frivillige hensigtserklæringer – for at begrænse den globale temperaturstigning til højst 1,5 °C i dette århundrede ved at reducere den globale udledning af drivhusgasser pr. år til 38 gigaton i 2020.
 2. Lad Jorden hvile ved at give bindende tilsagn om at lade mere end 80 % af de kendte reserver af fossile brændsler blive liggende under jorden og under havbunden.
 3. Opgiv satsningen på ressourceudvinding ved at nedlægge forbud mod al ny efterforskning og udvinding af olie, tjæresand, olieskifer, kul, uran og naturgas herunder infrastrukturer som Keystone XL-rørledningen.
 4. Sæt fart på udviklingen og overgangen til alternativer inden for vedvarende energi såsom vind, sol, geotermisk energi og tidevandsenergi baseret på fælles, demokratisk ejerskab og kontrol.
 5. Støt produktion og forbrug af lokale og holdbare produkter for at opfylde befolkningens basale behov og undgå transport af ting, der kan produceres lokalt.
 6. Støt en overgang fra industrialiseret, eksportorienteret landbrug for det globale supermarked til lokalsamfundsbaseret produktion for at dække de lokale behov for fødevarer baseret på fødevaresuverænitet.
 7. Vedtag og gennemfør »Nul Spild«-strategier for genanvendelse og bortskaffelse af affald samt renovering af bygninger for at spare på energien til opvarmning og afkøling.
 8. Forbedr og udvid den kollektive transport for at transportere mennesker og gods i bycentre og mellem byer i byområderne ved hjælp af effektive togforbindelser.
 9. Udvikl nye sektorer i økonomien for at skabe nye job, der genetablerer balancen i Jordens økologiske system, såsom klimajob for at reducere udledningen af drivhusgasser og rette op på skaderne.
 10. Nedlæg krigsindustrien og den militære infrastruktur for at reducere de drivhusgasudledninger, som forårsages af krigsførelse, og brug pengene på at fremme en reel fred.

De forkerte recepter

Samtidig skal vi også være opmærksomme på, at ikke alle tiltag er passende foranstaltninger, og at nogle initiativer kan forværre situationen. Vores måske mest presserende udfordring er, at store selskaber kaprer klimadagsordenen for at lave nye forretninger og drage fordel af kriserne. Som svar er vi nødt til at sende dem et stærkt og tydeligt budskab: Hold op med at udnytte den tragedie, som klimaforandringerne er!

Det betyder, at vi må afvise »grøn kapitalisme« som løsning ved at sige nej til de følgende politikker, strategier og tiltag:

 • Varegørelse, finansialisering og privatisering af de naturens funktioner gennem fremme af en falsk »grøn økonomi«-dagsorden, der sætter en pengepris på naturen og skaber nye, afledte markeder, som kun vil øge uligheden og accelerere ødelæggelsen af naturen.
 • Det indebærer et nej til REDD (reduktion af emissioner fra skovrydning og skovødelæggelse), til projekter for såkaldt »klimaintelligent landbrug«, til Blue Carbon og biodiversitetskompensationer – som alt sammen er indrettet til at skabe nye profitable forretningsmuligheder for de store selskaber.
 • Teknologiske snuptags-»løsninger« som geo-engineering, genetisk modificerede organismer, agrobrændstoffer, industriel bioenergi, syntetisk biologi, nanoteknologi, hydraulisk frakturering (fracking), atomkraftprojekter, energiproduktion baseret på affaldsforbrænding osv.
 • Kæmpemæssige og unødvendige infrastrukturprojekter, der ikke er til gavn for befolkningen, og som er nettobidragydere til drivhuseffekten, såsom megadæmninger, overdrevent store motorveje, VM-stadioner osv.
 • Frihandels- og investeringsordninger, der fremmer handel for profit og underbyder indenlandsk arbejdskraft, ødelægger naturen og væsentligt reducerer nationernes evne til at fastlægge deres egne økonomiske, sociale og miljømæssige prioriteringer.

Den forebyggende kur

Ud over at pege på de rigtige og de forkerte recepter er det vigtigt at sætte fingeren på den sygdom, der konstant fremkalder og driver denne planetariske feber. Hvis vi ikke tager dette skridt, vil feberen komme tilbage gang på gang og blive stadigt mere aggressiv. Vi er nødt til at tage bestik af sygdommens rødder for at ride stormen af.

Forskere har tydeligt påvist, at stigningen i drivhusgasudledningerne begyndte for 250 år siden med den industrielle revolution og er accelereret i løbet af det seneste århundrede. Ud fra denne analyse er det klart, at den industrielle model med maksimal udvinding og produktion til fordel for de få er den primære årsag til problemet.

Vi må erstatte kapitalismen med et nyt system, som søger harmoni mellem mennesker og natur, og ikke fastholde den model for endeløs vækst, som det kapitalistiske system fremmer for til stadighed at øge profitterne. Vi har brug for et system, der forbinder klimaforandringer og menneskerettigheder, sikrer beskyttelse af de mest sårbare befolkningsgrupper såsom indvandrere og anerkender de oprindelige folks rettigheder.

Moder Jord og hendes naturressourcer kan ikke bære det forbrug og den produktion, som dette globaliserede moderne industrialiserede samfund kræver. Vi har brug for et nyt system, der er indrettet efter flertallets behov frem nogle fås. For at bevæge os i denne retning har vi brug for en omfordeling af den rigdom, der i dag kontrolleres af 1 % af verdens befolkning. Samtidig kræver det en ny definition af velfærd og velstand for alt liv på planeten inden for de naturlige grænser og i erkendelse af Moder Jords og Naturens rettigheder.

Vi må hurtigst muligt organisere os og mobilisere i New York og resten af verden for at sætte skub i en forandringsproces, der tager fat på de strukturelle årsager bag klimakrisen.

Oprindelige underskrivere:

Alternatives International
ATTAC – France
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Via Campesina (CLOC-LVC)
Corporate Europe Observatory
Ecologistas en Acción
ETC Group
Fairwatch – Italy
Focus on the Global South
Fundación Solón – Bolivia
Global Campaign to Dismantle Corporate Power and end TNCs’ impunity
Global Forest Coalition
Grassroots Global Justice Alliance
Health of Mother Earth Foundation (HOMEF) – Nigeria
Indigenous Environmental Network
La Via Campesina
Migrants Rights International
No-REDD Africa Network
OilWatch International
Polaris Institute – Canada
SENTRO – Philippines
Thai Climate Justice Working Group (TCJ)
Transnational Institute

Se hele underskriverlisten hos WSF Climatespace 2013

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce