Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
19. november 2015 - 18:06

Asylpakken er umenneskelig og nedrig

Folketinget tredjebehandler fredag den 20. november en asylaftale, der er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Liberal Alliance og Socialdemokraterne. Aftalen minder om 1930’erne forsøg på at lukke tyske flygtninge ude af landet.

Når flygtninge når Danmark – måske en flugt som har været med deres liv som indsats – har Danmarks regering udtænkt en ny ’velkomst’: De vil ikke blive mødt med åbne arme, omsorg og forståelse eller få den ro familien eller den enkelte flygtning har brug for.

De vil blive budt velkomne med lovforslag L62, som betyder, at de mister retten til at blive fremstillet for en dommer inden for 72 timer, samt at de kan tilbageholdes på ubestemt tid, hvis der f.eks. er tvivl om deres indentitet.

Det kan ramme børnefamilier!

En af grundstenene i vores retssystem er, at en dommer skal vurdere en sag inden for 72 timer, hvis det er en udlænding, og 48 timer, hvis det er en dansker.

Hvor længe er ubestemt tid? Kan en sådan lovændring en dag blive en del af beføjelserne over for danske statsborgere?

I eftersommeren fik Danmark fjernet sin fattigdomsgrænse - og fik med et pennestrøg tilsyneladende fjernet fattigdom i landet.

Mange danskere er fattige! Men dét regeringen vil byde asylansøgerne med en integrationsydelse – 5.945 kr før skat for en enlig over 30 år og 16.638 kr før skat for et ægtepar og uanset antal børn – er en uværdig, skammeligt og en almisse.

Den betyder måske at man kan få tag over hovedet, men ikke tøj på kroppen og mad på bordet.

Argumentet fra regeringens side med satsen til den enlige asylansøger er »at det kan danskere på SU klare sig for«, men danskere på SU har mulighed for at tjene penge ved siden af studiet, tage SU lån og har ofte familier, som supplerer lidt til.

De asylramte familer, som skal på ’fattigdomsydelse,’ vil ikke modtage børnefamilieydelser eller børnetilskud. De tilskud skal der være optjeningspligt til.

I ’modtagecentrene’ - samt de teltlejre - som nu er oprettet, skal der i størst mulig omfang oprettes cafeteriaordninger, så færre får kostpenge i de centre, hvor der er køkkener til brug for familierne.

I de lejre og asylcentre vil en voksen flygtning få 49 kr. om dagen til mad og hygiejne.

Flygtninge skal også bydes velkommen af politiet, med beføjelser til at kropsvisitere og beslaglægge værdigenstande til dækning af pågældendes underhold i Danmark.

Flygtninge må dog gerne beholde deres vielsesringe!

Forslaget åbner samtidig op for »at private aktørers bistand vil, hvis det er særligt påkrævet, kunne indebærer magtanvendelse, fysisk fastholdelse og brug af håndjern«.

Regeringen foretrækker teltlejre, da den slags indkvartering giver stordriftfordele.

Centrene og lejrene skal være bevogtet af politiet eller private vagtværn.

I opvarmede telte - med feltsenge - er der plads til 8-10 personer. Når flygtninge er velindkvarteret og gerne vil gå en tur, vil de opdage at der er udgangsforbud fra lejrene.

Og for sikre at vi - danskere - ikke skal møde flygtningene, skal det ikke længere være muligt for de nødstedte mennesker at arbejde i Danmark, bo ude for asylcentrene, deltage i danskundervisning 2 (som er et krav for at kunne bestå ’danskprøven’) og møde danskernes dagligdag.

Flygtninge må ikke deltage i lønnet eller ulønnet praktik i forbindelse med en ungdomsuddannelse eller deltage i arbejdsmarkedsuddannelser.

Den ’midlertidige beskyttelse’ som de fleste flygtninge vil få, gælder kun ét år. Derefter er der en forlængelsesmulighed på to år, så tre gange ét år, for afslutningsvis at slutte op med en ny mulighed for to år mere.

Det er otte år, hvor de, som flygter fra krig og nød, ikke kan slå rod, ikke kan få fred og skal leve i usikkerhed om fremtiden.

Hvis asylansøgere savner deres familie, bliver adgangen til familiesammenføring - for de som er på ’midlertidig beskyttelse’ – ændret fra at kunne opnås efter ét til tre år. De nye vilkår indebærer også en afskaffelse af statens betaling for transport i forbindelse med familiesammenføring af herboende flygtninge. Flygtninge skal selv betale.

Regeringens udspil indebærer også, at der afkræves et gebyr for at indsende en ansøgning om familiesammenføring samt ansøgning om opholdstilladelse.

Det gælder jo virkelig om at udsulte katten!

Hvis flygtninge, som har opholdstilladelse i Danmark, rejser på besøg i hjemlandet, skal der foretages en vurdering af, om opholdstilladelsen skal inddrages. Og for at hindre flygtningene i at rejse gennem andre lande til deres hjemland skal der være påtegninger i pas om. hvilket land man ikke må rejse til.

Det ligner en lovgivning fra en diktaturstat. De områder, jeg nævner her, er er kun en del af folketingsflertallets asylpakke.

Mange af de nye lovforslag minder om de stramninger, som en socialdemokratisk regering lavede i 1936, hvor politisk forfulgte fagforeningsfolk, intellektuelle, jøder, socialdemokrater, sigøjnere og kommunister blev forsøgt holdt ude af Danmark. når de flygtede fra nazi-Tyskland.

I »Lov om udlændinge af 18. Feb. 1936« §6 hedder det: »Udlændinge, som efter 31. Marts 1936 er kommet eller ankommet her til Landet, maa ikke uden særlig Tilladelse tage Arbejde, Stilling eller anden Beskæftigelse her i Landet eller opholde sig her i Landet ud over et Tidsrum af tre Maaneder fra Indrejsedagen at regne.«

Og i en bekendgørelse i Lovtidende senere samme år (36/65 3 II) hedder det: »Andre Udlændinge, der ønsker Tilladelse til at opholde sig her i Landet udover et Tidsrum af 3 Maaneder fra Indrejsedagen at regne, skal med deres Pas henvende sig herom til Chefen for Statspolitiet.«

Dengang fik flygtningene fra Nazi-Tyskland også en ’tilkendegivelse’: »Det tilkendegiver Dem herved, at man foreløbig tillader Deres ophold her i Landet, for at De kan gøre Forsøg paa snarest at opnå Indrejsetilladelse til et andet Land end Tyskland«.

Regeringens nye lovforslag anno 2015 om ændringer af vilkår på asylområder, begynder således:

»Vi påtager os et ansvar. Vi kan ikke tage så mange flygtninge, at det truer sammenhængningskraften i vores land.«

Og længere nede i teksten: »Regeringen har længe ment, at vilkårerne på asylområdet betyder noget for, hvor attraktivt det er at søge til Danmark. Derfor indførte regeringen en ny og lavere integrationsydelse«.

Det er historieløse, umenneskelige og nedrige lovforslag som regeringen har planlagt og det vil blive en skamplet i danmarkshistorien.

Men kære Lars Løkke, Inger Støjberg og alle jer andre.

Der er millioner af nødlidende mennesker på flugt fra krige og besættelser, som »vi« har deltaget i, der har efterladt de berørte lande i kaos og nød.

Der er millioner på flugt fra Syrien og borgerkrigsramte områder i Afrika.

Hundrede af tusinder vil stadig komme til Europa.

For hvis man skal vælge mellem bomber, død og daglig angst og fattigdom og fængslingslignende forhold, så vælger man fattigdom og fængsel.

For der er man trods alt i live!

Annette Mørk er medlem af Horserød-Stutthof Foreningen.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce