Annonce

Fagligt
24. februar 2014 - 15:51

Arbejdsretten godkender konflikter mod løndumpende EU-virksomheder

Arbejdsretten har anerkendt, at fagbevægelsen kan kræver overenskomst med virksomheder fra andre EU-lande, selv om de ansatte kun arbejder kortvarigt i Danmark.

For første gang siden EU-Domstolen afsagde den såkaldte »Laval-dom« i 2007, har Arbejdsretten taget stilling til, om fagbevægelsen kan kræve overenskomst af en virksomhed fra et andet EU-land, som arbejder kortvarigt i Danmark med lavtlønnede udenlandske medarbejdere.

Læs Finn Sørensens gennemgang af EU-domstolens afgørelser om faglige konflikter »Ruffert, Laval og andre rødder« hos Modkraft

Arbejdsretten slår fast, at det er i fuld overensstemmelse med dansk lovgivning og arbejdsretslige regler, når et LO-fagforbund kræver overenskomst og varsler konflikt over for en virksomhed fra et andet EU-land, der ikke vil betale dansk minimumsløn, pension og feriepenge.

– Arbejdsrettens afgørelse er god og meget vigtig, siger LO’s næstformand Lizette Risgaard i en pressemeddelelse.

– Dommen cementerer de danske regler i udstationeringsloven, der giver mulighed for, at fagbevægelsen kan kræve overenskomst og iværksætte konflikt over for virksomheder fra andre EU-lande. Det er vigtigt, at alle virksomheder – danske som udenlandske – er klar over, at der skal gælde ordentlige løn- og arbejdsforhold i Danmark, og at LO-fagbevægelsen kan og vil sætte handling bag vores krav om indgåelse af overenskomst.

LO mener dommen kan støtte fagbevægelsens krav i de igangværende overenskomstforhandlinger om muligheder for nye »håndtag«, så fagbevægelsen får bedre muligheder for at afsløre og bekæmpe social dumping.

Malere fik 70-80 kr. i timen

Den sag, Arbejdsretten nu har afgjort, udsprang af, at Malerforbundet i Århus havde krævet, at den tyske virksomhed, Hekabe GmbH, der udførte malerarbejde og indretning af Hotel Atlantic i Århus, indgik overenskomst med Malerforbundet.

Den tyske virksomhed ville ikke indgå overenskomst og indbragte sagen for Arbejdsretten med påstand om, at Malerforbundet ikke havde rimelig faglig interesse i kravet om indgåelse af overenskomst, og at det stred mod EU-retten – herunder »Laval-dommen«.

Arbejdet blev udført af polske medarbejdere til en timeløn på ca. 70-80 kr. Opgaverne strakte sig over ca. tre måneder og omfattede bl.a. maling af 100 hotelværelser, lobby og en restaurant i hotellet.

Hekabe GmbH argumenterede i Arbejdsretten med, at man kun kortvarigt arbejdede i Danmark, og at malerarbejdet kun udgjorde en lille del af virksomhedens opgaver med indretning m.v. af hotellet, samt at medarbejderne efter tyske forhold fik en høj løn.

Malerforbundet og LO frifundet

Arbejdsretten frifandt Malerforbundet og LO.

Retten fremhæver, at det er fast praksis i dansk arbejdsret, at lønmodtagerorganisationerne har en vidtgående ret til at kræve, at der bliver indgået overenskomst for at sikre, at arbejde i Danmark udføres under ordnede forhold og for at bekæmpe social dumping.

Den måde, overenskomsten var formuleret på, var endvidere klar og tydelig og gik ikke videre end de krav, som danske arbejdsgivere også var forpligtet til at overholde i forhold til overenskomsten, der ubestridt var den mest repræsentative på området. Derfor var kravet om overenskomst også i overensstemmelse med EU-reglerne.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce