Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Dokumentation
20. november 2013 - 9:44

Antifascisme er en forebyggende foranstaltning

Alle forsøg på at tale fornuft med fascismen er mislykkes, derfor bekæmper vi fascister i gaderne, skriver den svenske aktivistgruppe Revolutionära Fronten.

Dette er et svar fra Revolutionäre Fronten på kritikken mod de metoder, som vi anvender for at bekæmpe højreekstreme grupperinger.

Den historiske fascisme blev ikke besejret af demokratisk konversation.

Faktum er og var, at fascismen lukrerede på de mangler, som den demokratiske samtale indebar, især i sammenhæng med økonomiske og sociale kriser, for at opnå legitimitet og i sidste ende magt.

Disse magtovertagelser førte siden til historiske forbrydelser mod menneskeheden, som har forfulgt os til nutiden. I dag ser vi disse processer gentages i efterdønningerne af den økonomiske krise i Europa, både inden og uden for parlamenterne.

Vi ser det desuden som en følge af USA's besættelsesskrig i Mellemøsten, hvor religiøse fundamentalister allerede har opnået det niveau af terror, deres europæiske ideologiske ligesindede indenfor de højreekstreme bevægelser efterstræber.

Historien gentager sig selv, og i jagten på et svar på den nye økonomiske orden har det ekstreme højre over hele Europa styrket sine positioner.

Fra Grækenland, hvor et åbent nazistparti er den femte største parlamentariske aktør, til at en bølge af populistiske partier som Sverigedemokraterna har fået plads i de fleste lande, der er knyttet til EU.

Forudsætningerne for en fascistisk tilbagekomst er stærkere i dag end i 1920´erne, hvor den højreekstreme bevægelse stadig først var under forberedelse med magtovertagelsen i Italien 1922.

Det, der i sidste ende stoppede fascismens fremgang, var aktiv handling. At turde tage kampene. At handle først, bestemt og bevidst mod disse bevægelser.

Det er en historisk tragedie, at vi tillod det at nå så langt, at der kom en verdensskrig, inden vi fik stoppet det politiske barbari, som fascismen indebærer, med millioner af ofre til følge og et helt kontinent i ruiner.

Den lektie Anden Verdenskrig lærte os, var at antifascismen må handle først.

Det er med den viden og indsigt, vi handler i dag, og vi placerer os derfor også i samme historiske tradition og bevidsthed, som fandtes hos de spaniensfrivillige, blandt antifascistiske partisaner i Anden Verdensskrig og hos dagens antifascistiske kræfter, som på gader og torve over hele Europa ansigt mod ansigt konfronterer stormtropper, der vejrer morgenluft.

Den liberale antifascisme er dømt til at tabe igen.

Vi er ikke imod synspunktet i sig selv; at den åbne samtale behøves, for det gør den. Men alle forsøg på at tale fornuft med fascismen er dømt til at mislykkes.

De er ikke interesserede i at lytte til jer, ændre deres standpunkt eller at anerkende demokrati. De er interesserede i at udnytte det liberale demokratis indbyggede svagheder, dets økonomiske og sociale kriser, for at opnå magtpositioner.

Hidtil har alle forsøg fra den liberale antifascisme været mislykkede. I har ikke stoppet Sverigedemokraterna. I har ikke hindret den højreekstreme blomstring af småpartier, sekter og militante organisationer i vækst. I har ikke kunnet hindre, at der er gang i et hegemoniskifte til højrefløjens fordel over hele Europa.

I har ikke hindret at hele samfundet drejes mod højre i land efter. Det, der sker i gaderne, afspejler blot parlamenterne.

Vi har med vores taktik udraderet mere end 10 nynazistiske organisationer.

Selv om vi deler nederlag som den liberale antifascismen, så kan vi også pege på sejre. Desuden er det lykkedes os, med hjælp af vores voldskapital, at slå revner i den højreekstreme hegemoni og har faktisk været i stand til at føre samtale med aktive nazister, som efter diskussioner om økonomi, samfund og krisens årsager er hoppet af.

Vi opbygger modstand, økonomisk, kulturelt og socialt, mod den udvikling.

Vi vil forandre det her samfund. Vi accepterer ikke højreekstremismens genkomst, og vi accepterer ikke den grundforudsætning, som den bygger på: det nyliberale økonomiske system.

Derfor bekæmper vi fascister på gaderne. I folkelige bevægelser, i fagforbund og kampagner adresserer vi samtidigt de virkelige problemer. Arbejdsløsheden, boligmanglen, krisen i pleje, skole og omsorg, socialdemokratiets forfald, integrationsproblemer og alt det, som er en del af det nye Sverige.

Det nye Sverige som skånselsløst udsuger flertallet til fordel for mindretallet økonomiske interesser. Kun døde fisk flyder med strømmen, og selv når vi nu ser venstrefløjsparti efter venstrefløjsparti i Europa bevæge sig i en økonomisk krabbedans mod højre, så vil vi fortsætte med at svømme mod strømmen.

En anden verden, en anden udvikling, er mulig.

Men det kræver, at vi forstår og lærer af historien, og at vi har modet til at takle den her udvikling med de midler, historien giver os.

Revolutionära Fronten er i sidste ende uinteressant.

Vi er blot en del af noget langt større, som udspiller sig på gader og torve, i bydele, på arbejdspladser og i dagligvarebutikker. Vi støtter fuldt og helt alle kræfter, der indser hvad, der sker, og som vil modarbejde det.

Vi er en del af arbejderbevægelsen. Ikke den bureaukratiske kolos eller den kulturelle elite, men vi er en del af de byggesten, som altid har opbygget den bevægelse. En del af folket, arbejderklassen, menneskene.

Dér er vi, og vi vil fortsat være. Det er der, den demokratiske samtale føres, mellem naboer og arbejdskammerater. Al anden form for henvisning til den »demokratiske samtale« i magtens korridorer er bare tomme ord fra en institutionaliseret liberal antifascisme, der i bevidsthed om egen uformåen angriber andre antifascister.

/Revolutionära Fronten (25. august 2013. Oversat af Modkraft).

Læs artiklen »Svensk politi slår til mod militante antifascister« hos Modkraft.

Læs artiklen »Svensk politi retter fokus mod militante venstrefløjsaktivister« hos Modkraft.

Besøg RF's side på facebook.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce