Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Fagligt
8. december 2015 - 10:36

Ansatte i Arbejdstilsynet : Venstre-regeringen forstår ingenting

Venstre-regeringen og dens støttepartier forstår ikke hvordan et godt arbejdsmiljø er samfundsgavnligt, udtaler medarbejdere i Arbejdstilsynet, der har ansvaret for tilsyn og kontrol i Nord- og Midtjylland.

Et fællesmøde i af Arbejdstilsynets fire centre, Tilsynscenter Nord i Hadsten, har på et fællesmøde fredag den 4. december protesteret imod det blå folketingsflertals nedskæringer på Arbejdstilsynet. »Vi må konstaterer, at Venstre-regeringen og dens støtte partier ikke forstår Arbejdstilsynes vigtige rolle i velfærdssamfundet«, starter udtalelsen.

De peger på de samfundsgevindsterne ved et godt arbejdsmiljø, når man sparer mennesker for »unødige lidelser og død«, virksomheder for »tab af værdifulde medarbejdere« og samfundet »for store udgifter til sygdom og lægebehandling«.

»Kort sagt,« slutter udtalelsen: »Forebyggelse betaler sig. Nedskæringer på Arbejdstilsynet er dårlig samfundsøkonomi og manglerende respekt for arbejdende mennesker«.

Søren Kristensen, der er fælles tillidsmand for de ansatte i Tilsynscenter Nord, som er det officelle navn på Hadsten-afdelingen, fortæller Modkraft, at det var den samlede medarbejderstab, ser står bag udtalelsen.

Kan man ikke mistænke jer for I med udtalelsen blot vil hytte egne interesser og ikke arbejdsmiljøet?

– Jamen, men nedskæringerne påvirker også vores arbejdsforhold, så vi ikke kun får langt ringere vilkår for at udføre vores arbejde, men også et dårlige psykisk arbejdsmiljø, siger Søren Kristensen.

Midlertidige bevillinger

Han fortæller, at store dele af Arbejdstilsynets arbejde i de sidste ti år er sket med midlertidige bevillinger, hvor medarbejdere snart fyres og nye snart ansættes afhængig af finanslovsforhandlingerne:

– Når man brænder for arbejdsmiljøet er det dybt frustrerende, at man hele tiden mister ressourcer, medarbejdere og erfaringer hvert andet år. Ofte for et par år senere at skulle ansætte nye medarbejdere i de samme stillinger – selv om det tager mellem 2-5 år at oplære nye tilsynsførende, siger han.

Han understreger, at kritikken af de midlertidige bevillinger ikke kun rejses af de ansatte i Arbejdstilsynet, men også af de faglige organisationer:

– Jeg er selv medlem af Dansk Metal, der har været med til at rejse problemstillingen. Og LO har også været ude med samme kritik, siger Søren Kristensen.

Har I planer om at gå videre med denne kritik - fx. i samarbejde med andre afdelinger?

– Ikke umiddelbart. Det her var en udtalelse, som vi hurtigt kunne blive enige om at vedtage på vores fællesmøde, siger han.

Læs medarbejdernes udtalelse her:

Protest mod fyringer i Arbejdstilsynet

Vi må konstatere, at Venstre-regeringen og dens støttepartier ikke forstår Arbejdstilsynets vigtige rolle i velfærdssamfundet.

Man har vedtaget en Finanslov 2016, som betyder kraftige nedskæringer i personalet, her også de tilsynsførende som er ude at kontrollere farligt og sundhedsskadeligt arbejdsmiljø.

Desuden står Arbejdstilsynet overfor yderligere besparelser, som bla. bygger på analyser udført af konsulentfirmaet Quartz og Co. Disse analyser svarer ikke til den virkelighed, vi dagligt fungerer i. Vi har ikke haft mulighed for at respondere på analyserne. Dette finder vi helt uacceptabelt.

Vi finder det ligeledes uacceptabelt, at Arbejdstilsynets meget specialiserede opgaver baserer sig på ekstrabevillinger. Dette har betydet, at der i en tiårs periode, senest for tre år siden, alt efter hvordan de politiske vinde blæser, er sket henholdsvis store afskedigelser og ansættelser.

Hver gang nye afskedigelser gennemføres, betyder det tab af ekspertviden. Når nye ansættelser finder sted, betyder det, at de nye medarbejdere, for at kunne udføre et kvalificeret tilsyn m.m. skal gennemgå et længerevarende uddannelsesforløb.

Vi kan ikke se, at der noget sted i de analyser der er udført, er taget højde for de betragtelige omkostninger der er forbundet med disse forhold.

Det kan vel kun være i alles interesse, at medarbejderne i Arbejdstilsynet arbejder i et psykisk velfunderet miljø. Dette er ikke tilfældet, når vi konstant skal leve med usikre ansættelsesforhold. Dårlig psykisk arbejdsmiljø burde lige netop ikke være det, der kendetegner Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet er med til at holde fokus på de virksomheder, som har problemer med arbejdsmiljøet. Der er en stigning i arbejdsulykker på byggepladserne og det psykiske arbejdsmiljø lider voldsomt på mange virksomheder med langvarigt sygefravær som en konsekvens.

Samtidig er det konkurrenceforvridende, hvis der er virksomheder, som ikke overholder Arbejdsmiljøloven.

Når Arbejdstilsynets tilsynsførende forsvinder i stor stil, så sender vi et signal til virksomhederne om, at de godt kan tage mere afslappet på arbejdsmiljøet.

Når vi rykker ud til alvorlige arbejdsulykker, så er vi med til at afdække årsager og fastlægge et ansvar.

Når vi er med til at forebygge arbejdsskader, så har det enorm samfundsmæssig betydning:

  1. Det sparer mennesker for unødige lidelser og død.
  2. Det sparer virksomhederne for tab af værdifulde medarbejdere.
  3. Det sparer samfundet for store udgifter til sygdom og lægebehandling.

Kort sagt:

Forebyggelse betaler sig

Nedskæringer på Arbejdstilsynet er dårlig samfundsøkonomi og manglerende respekt for arbejdende mennesker

Vedtaget af medarbejderne i Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord, Hadsten på et fællesmøde den 4. december 2015.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce