Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
rapport
21. december 2012 - 13:08

Alt andet end "business as usual"

– Vi vil have hele pakken: Lokalt producerede, bæredygtige, økologiske fødevarer i et sæsonbaseret udvalg, til en fair pris, distribueret af et arbejdende fællesskab på en åben og gennemsigtig måde. Det rapporterer aktive fra Københavns Fødevarefællesskab, som på tre år er vokset fra 30 til over 5.000 medlemmer.

Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) startede med en simpel idé: Et økologisk supermarked, hvor medlemmerne ikke bare er kunder, men også medarbejdere og medejere.

Forbilledet var Park Slope Food Coop i New York: Ved selv at lægge et par timers arbejde hver måned kan medlemmerne spare omkostninger til løn og håndtering og dermed få økologiske fødevarer til en lavere pris end i de almindelige supermarkeder.

Og som medejere af virksomheden kan medlemmerne gøre deres indflydelse gældende på andre måder end ved at kunne vælge mellem forskellige varer på hylderne – de har også direkte indflydelse på hele butikkens indkøbspolitik.

Siden KBHFF startede op for alvor på Nørrebro i august 2009, er det blevet til meget mere end en købmandsbutik med en pudsig ejerstruktur. Det er blevet et stort eksperiment.

Et læringsrum, hvor vi ikke bare arbejder sammen om at levere friske frugt og grønt hver uge, men hvor vi sammen prøver at finde ud af, hvordan vi kan skabe en organisation, der er bæredygtig i alle henseender.

Her er nogle af de erfaringer vi har gjort os.

Det er værd at tænke positivt

I vores formålsparagraf står der, at KBHFF vil være en del af en bæredygtig fremtid. For os har det fra starten af været vigtigt, at KBHFF er bygget på positive værdier og visioner snarere end negative. Vi vil ikke lave noget på trods.

Det er for nemt at pege fingre af, hvad de store supermarkedskæder og de konventionelle landbrug gør forkert. Vi tror på eksemplets magt. Vi vil hellere fokusere på at arbejde sammen om skabe et alternativ, der stemmer overens med den fremtid, vi ønsker at leve i.

Det giver energi og mod at definere vores værdier så klart. Der er en renhed og klarhed, som mange finder utroligt tiltrækkende. Men det er også svært, for vi vil ikke gå på kompromis med vores værdier.

Vi vil have hele pakken: Lokalt producerede, bæredygtige, økologiske fødevarer i et sæsonbaseret udvalg til en fair pris distribueret af et arbejdende fællesskab på en åben og gennemsigtig måde. Og så må vi finde ud af, hvordan vi kan få det til at ske.

Fælles handling skaber fællesskab

KBHFF er bygget på den grundlæggende sandhed, at fællesskaber bygges på de ting, man gør sammen. Vores fællesskab er meget driftsorienteret – der skal grøntsagsposer ud hver onsdag. Og det gør, at vi altid har nogle konkrete opgaver, som vi skal løse sammen. Dette er både en styrke og en svaghed.

Styrken er, at vi er fælles om onsdagen: Der er nogle konkrete, praktiske opgaver, der skal løses hver uge, og det holder os sammen og engagerede. Den gode stemning i butikken og den ugentlige levering af fødevarer giver et umiddelbart payoff, der gør det let for os alle at pege på, hvorfor det er fedt at være med i KBHFF.

Svagheden er, at vores organisation stadig er så ung, løs og lystbetonet, at mange onsdage ender som små brandslukningsøvelser, hvor kun det rent og skært nødvendige bliver gjort, og mange ender med at stå frustrerede efter en dårlig oplevelse med at tage en vagt, som de ikke følte sig ordentlig forberedt på.

Og dette gør det kun sværere at løfte blikket og arbejde med at udvikle KBHFF’s organisation til at løse disse problemer.

Vi bygger jumbojetten, mens vi flyver

Selvom vi har klare værdier, så har vi ingen klar strategi. Vi afstår fra at formulere store visioner og strategier. Vi ved ikke, hvor vi er om fem år. Så længe vi udlever vores formål gennem det, vi gør hver onsdag, så er vi på rette spor.

Der skal være plads til, at alle kan involvere sig og være med til at forme fællesskabet, og så må organisationen vokse organisk derfra. Vi vokser i små knopskydninger. Vi begår fejl og retter til undervejs.

Derfor har KBHFF fået en distribueret organisation med mange små lokalafdelinger over hele København fremfor én stor butik. Denne tilgang har fået os til at genoverveje, om det overhovedet skal være vores mål at lave et stort supermarked. For supermarkeder er i udgangspunktet meget lidt bæredygtige.

Men denne slags vokseværk giver dog udfordringer: Det er meget sværere at holde styr på mange små, selvstændige afdelinger end én stor, og det er tilsvarende sværere at sikre, at alle medlemmer på tværs af alle afdelinger forstår, hvad fødevarefællesskabet går ud på.

Og det betyder, at succeskriteriet i højere grad bliver at holde jumbojetten i luften end at bekymre sig alt for meget om, hvor vi flyver hen.

Vi kan ikke undgå fejl

Vi er fuldt bevidste om, at vi begår fejl hele tiden. Og der er ingen måde, hvorpå vi kan undgå dem. Det gælder især, når det kommer til meningsforskelle. Vi kan ikke vide, hvilke problemstillinger folk føler stærkt for. Vi prøver meget pragmatisk at tage stilling til disse ting, efterhånden som de bliver relevante for os.

Det kan betyde, at vi først kommer til at tage stilling til, om vi skal købe avocadoer fra Israel eller aftage ærtetoppe fra et fængselsgartneri, når vi allerede har købt dem. Fred være med det. Vi kan ikke tage stilling til alle sådanne spørgsmål på forhånd, for så ville vi aldrig komme nogen vegne.

Til gengæld må vi så være gode til at snakke om det, når diskussionen opstår.

Forskellighed skaber tilgængelighed

KBHFF er en meget blandet forsamling. Det er et fællesskab, der bygger bro over en lang række skel: køn, alder, sprog, uddannelse, social baggrund. Vi har et fælles ønske om bedre og mere bæredygtige fødevarer, men derudover er der mange forskellige grunde til, at vi er blevet medlemmer.

F.eks. er der nogle medlemmer, der næsten aldrig køber grøntsager, men som nyder at engagere sig i et lokalt fællesskab. Et andet fællestræk er måske, at vi generelt har mere tid end penge (uden at det på nogen måde gælder alle), og at vi foretager det livsstilsvalg, det er at bruge vores tid sammen i et fællesskab frem for at arbejde mere og købe vores fødevarer i et konventionelt supermarked.

Af og til giver vores indbyrdes forskelligheder anledning til konflikter som dem med avocadoerne og ærtetoppene. Men vi løser som oftest disse konflikter ved at være så inkluderende som muligt. Det er med til at sikre, at vi ikke bliver indadvendte og sekteriske, fordi vi hele tiden bliver mindet om, hvor forskellige vi er.

Vi behøver ikke tage stilling til alt

Tilsvarende er det meget vigtigt for os, at man kan være medlem af KBHFF uden at skulle tvinges til at abonnere på alle mulige holdninger, der ikke har noget med fødevarer at gøre. Derfor er KBHFF ikke et politisk foretagende i traditionel forstand. Det er heller ikke et venstreorienteret projekt. Vores formål og arbejde går på tværs af partipolitiske skel.

Derfor afstår vi fra at støtte politiske kampagner, lovforslag eller andet – også selvom det umiddelbart lader til at være på linje med vores grundprincipper. Det gør os ofte svære at arbejde sammen med.

Det er et grundvilkår, vi har valgt acceptere for at kunne gøre tingene, som vi selv helst vil, og dermed forblive åbne og tilgængelige for så mange forskellige mennesker som muligt.

Vi er en del af et bredere fællesskab

KBHFF er ikke kun et fællesskab af københavnere med en interesse for økologiske fødevarer. Vi indgår ikke kun i et fællesskab med hinanden som medlemmer, men også med de økologiske landmænd, der producerer de fødevarer, vi distribuerer.

For os er landmændene ikke anonyme leverandører, som vi kan presse på prisen for at få mest for vores penge. De er en ligeværdig del af det bæredygtige fællesskab, som vi prøver at skabe. Landmændenes velfærd er mindst lige så vigtig for os som det faktum, at de fødevarer, som vi køber af dem, er dyrket på en forsvarlig og bæredygtig måde.

Derfor sælger vi fødevarer til en pris, der er fair både overfor landmændene og overfor medlemmerne. Og derfor mødes vi løbende med landmændene for bedst at planlægge vores indkøb i forhold til deres produktion.

Vi ser KBHFF som en platform, hvor vores producenter kan mødes – ikke som konkurrenter, men som kolleger – og sammen med os skabe nye løsninger til vores fælles bedste. På den måde ser vi vores relation til producenterne som en gensidigt afhængig symbiose snarere end en simpel markedsrelation.

Det har også ført til, at vi har taget en beslutning om at gå aktivt ind og købe fødevarer fra landmænd under omlægning til økologi. Dels for at mindske deres omkostninger ved at lægge om til en mere bæredygtig form for landbrug. Dels for at motivere andre landmænd til også at påbegynde omlægningsprocessen til økologi.

Det er skole for os alle

Det er nyt og svært for os alle at arbejde sammen i en organisation som KBHFF. For der er ingen svar, der er givet på forhånd, og vi har alle muligheden for at skabe organisationen sammen.

Vi hylder initiativet, og mener, at det er nemmere at få tilgivelse snarere end tilladelse. Og vi sætter barren højt for os selv: Vi prøver hele tiden at skabe en tryg ramme, hvor alle kan tage initiativ og tage ansvar for de ting, som de ønsker at gøre bedre.

Vores distribuerede og løse struktur giver medlemmer og lokalafdelinger rig mulighed for selv at bestemme, hvordan de vil organisere sig. Og vi arbejder med at tage beslutninger ved hjælp af en faciliteret konsensus-proces, hvor beslutningerne bliver taget så tæt på dem, de vedrører, som muligt.

Det er en stor udfordring at gøre en stor, driftspræget og frivilligt båret organisation som KBHFF bæredygtig på de præmisser. Mange har svært ved at finde sig til rette i en organisation uden en klar hierarkisk struktur, der dikterer, hvad de skal gøre, og hvem der bestemmer.

Det er svært at tage ansvar. Det er svært at fordele opgaver. Og det er svært at hjælpe andre med at tage ansvar. Det er svært at skabe en form for lederskab, hvor ingen brænder ud, og hvor alle føler sig myndige til at handle.

På den måde er KBHFF en skole for os alle. Et fælles læringsrum for handlekraft, initiativ og selvbestemmelse. Og vi lærer hele tiden ved at være med i den. Ja, det er ofte svært, men den eneste måde, vi kan blive bedre til det, er ved at gøre det.

Der er ingen, der er uundværlige

KBHFF er vokset meget i de sidste tre år. Og nu modnes vores organisation også lige så langsomt. Vi kan ikke længere køre på den ivrige opstartsenergi, der prægede fællesskabet i starten. Det er blevet hverdag for KBHFF. Og det er vigtigt, at denne hverdag kan fungere, uden at nogen bærer for meget eller brænder ud.

I en bæredygtig organisation er der ingen, der er uundværlige. Og sådan vil vi også gerne have, at det er i KBHFF.

Vi prøver at skabe en organisation, hvor det er lige så let at mindske sit engagement som at øge det. Det kræver, at vi hver især melder klart ud, når vi ikke længere har energien eller tiden til at varetage de ansvarsområder, vi har påtaget os, så det kan blive lettere for andre kan træde til og fortsætte det arbejde, vi har påbegyndt.

Vi er nu nået til et punkt, hvor alle de folk, der var med til at starte den første lokalafdeling op på Nørrebro i 2009, ikke længere er aktive i KBHFF’s koordinerende organ, kollektivgruppen. I stedet er gruppen fyldt med friske kræfter med nye idéer og mod på fremtiden. Og vi gamle “emeritus-medlemmer” kan nu komme ned i butikken og tage vores månedlige vagter og med glæde se til, hvordan de frø, vi har været med til at så, nu spirer og blomstrer.

Inspiration til andre

Gennem de seneste tre år er fødevarefællesskabet vokset fra 30 til over 5.000 medlemmer. Det var en uventet succes på mange måder, ikke mindst fordi vi fra starten satte os for at udfordre, hvordan en fødevarevirksomhed kan se ud.

Og vi har da også begået en masse fejl undervejs. Men vi har hele tiden været bevidste om, at alle de erfaringer, vi gjorde os, ville kunne komme andre til gavn.

Derfor har vi har hele tiden haft en open source-tilgang, hvor vi har prøvet at dele vores viden så åbent som muligt, så andre ikke skal starte helt fra bunden, hvis de vil lave et lignende projekt. Det vil vi gerne fortsætte med.

Vi håber, at KBHFF kan være med til at inspirere nye, spændende, alternative organisationsformer. Ikke kun i forhold til fødevaredistribution, men også indenfor andre, helt anderledes felter som f.eks. mobiltelefoni, restauranter, børnepasning, transport eller noget helt sjette, som vi slet ikke har tænkt på. Og vi vil gerne dele vores erfaringer, så bare spørg.

Andreas Lloyd, Mette Hansen og Carsten Lunding er aktive i Københavns Fødevarefællesskab.

Læs mere på Københavns Fødevarefællesskabs hjemmeside

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce