Annonce

Arbejdsretsdom om Vejlegården
30. november 2012 - 15:56

3F: »Ekstremt vigtig afgørelse«

Blokade og sympatikonflikter på restaurant Vejlegården er ikke overenskomststridige. Afgørelsen er »ekstemt vigtig for at hindre social dumping« siger Jan Mathiesen, næstformand i 3F Hotel og Restauration, København.

Demonstranter foran arbejdsretten brød ud i sang, da Arbejdsretten torsdag den 29. november afsagde dom i den faglige konflikt mellem restaurant Vejlegården og fagforeningen 3F, der har etableret blokade og sympatikonflikt for at få restauranten til at indgå overenskomst med 3F.

Tre højesteretsdommere i Arbejdsretten afgjorde ikke alene, at konflikten mod restauranten overholder alle fagretslige regler, men også at hovedparten af sympatikonflikterne gør det.

Sagen var rejst ved arbejdsretten af Kristelig Arbejdsgiverforening, der ønskede at få dømt 3F's konflikt overenskomststridig, fordi Vejlegården følger en overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, der forringer vilkårerne for de ansatte.

Men Arbejdsretten gav 3F medhold i, at fagforeningen har fulgt de fagretslige regler.

Se Modkrafts fotoserie fra 3F-demonstration foran Arbejdsretten

Entydig sejr

– Dommen slog fast, at konflikten og sympatikonflikterne er fuldt og helt okay, siger Jan Mathiesen, næstformand for 3F Hotel og Restauration, til Modkraft.

– Det er en sejr, at konflikten ikke blev dømt overenskomststridig. For hvis 3F ikke har lov til at konflikte mod virksomheder, der indgår overenskomster med de kristelige, så ville man heller ikke kunne aktionere, hvis det pludselig er en polsk overenskomst, man står overfor, siger Jan Mathiesen.

Arbejdsretten fastslog også, at sympatikonflikterne med 3F overholder de fagretslige regler - med en delvis undtagelse i forhold til skraldafhentning:

– Det organiske affald fra Vejlegården må ikke være omfattet af sympatikonflikten - det handler jo blandt andet om sundhed - men resten af affaldet må restauranten stadig selv finde ud af at skaffe sig af med. Og posten er også fortsat omfattet af konflikten, siger Jan Mathiesen.

– Arbejdsretten vedtog også at opretholde et mærkværdigt forbud mod, at fagforeningerne kan rette direkte henvendelse til kunderne om at finde et nyt sted at spise. Men her fulgte man blot tidligere domme fra blandt andet blokaden mod Nørrebro Bryghus i 2007, forklarer han.

– Afgørelsen er derfor en klar sejr til 3F, for de to indsigelser følger Arbejdsrettens tidligere afgørelser. Dommen strammer dem ikke, forklarer Jan Mathiesen.

– Og indsigelserne har heller ikke opsættende virkning på konflikten. Man skal ikke gennem hele møllen med ny varsling, men kan fortsætte aktionen, siger han.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce