Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
kommentar
9. november 2012 - 11:23

ÅRHUS2012 var ikke et københavner-projekt

For en måneds tid siden publicerede Modkraft en artikel fra Socialistisk Information, hvor konferencen ÅRHUS2012 blev svinet til. Problemet er bare, at artiklen er fyldt med fejl.

Svend Vestergaard Jensen (fremover SVJ), der i øvrigt selv har været aktiv i Antiracistisk Netværk i Århus for mange år siden, udstiller sin uvidenhed i sin artikel om situationen i Århus.

Læs SVJs tekst: "Aarhus: Svækket nynazisme?".

Teksten varierer mellem klassisk artikelform og SVJ's egne vurderinger og kommentarer, og det er lidt uklart, hvad formålet med den egentligt er – udover at svine ÅRHUS2012 og PSA til.

Der må være grænser for, hvad man skal finde sig i, så her kommer et svar fra os, der stod bag konferencen.

Nazivolden er mindsket

Først og fremmest, så hævder SVJ, at problemerne med nazistisk vold er blevet mindre. Han skriver blandt andet:

 ”Deres aktiviteter synes neddroslet og fortsætter som 'business as usual' som voldelig hooliganisme, som på fremtrædelsesplanet godt kan isoleres fra de politiske standpunkter hos denne gruppe – White Pride.”

Og senere ”White Pride og miljøet omkring denne gruppe har gennem de seneste år foretaget utallige overfald på venstrefløjsfolk og etniske mindretal. Det synes reduceret siden den succesfulde antiracistiske demonstration den 31. marts.”

Det er simpelthen ikke korrekt.

Året 2012 har været det næstværste nogensinde, kun overgået af 2008. I skrivende stund tæller vi minimum 12 angreb på venstrefløjssteder og -personer, og dertil kommer så mørketallene.

Ovenstående fortalte Researchkollektivet Redox i øvrigt på konferencen, men for at SVJ havde hørt det, ville det selvfølgelig have krævet, at han var dukket op. Det gjorde han ikke.


De kilder, som SVJ interviewer i artiklen, modsiger i øvrigt hans påstand. Per Jensen fra Aarhus for Mangfoldighed siger, at antallet af overfald er steget, og LO-formand Anders Munk siger: ”Der mærkes ikke så meget til volden som før. Det er i hvert fald væk fra medierne. Det er mindsket, men jeg har ikke det store overblik over det. Måske er de ved at samle kræfter. Det er de unge politiske aktivister, der udsættes for volden. De mærker det først. Vi andre støder ikke så meget på det.”

Sagt på en anden måde: Anders Munk har intet overblik over situationen. Den eneste, der taler for, at antallet af overfald skulle være faldet, er en Johan Poulsen, der er AGF-fan. Han citeres indirekte for at ”opleve, at de voldelige overfald er reduceret”. Hvordan han har fået den ”oplevelse” fremgår desværre ikke.


ÅRHUS2012 – nu kommer de elitære københavnere!

SVJ har en række kritikpunkter af konferencen ÅRHUS2012. Dem gennemgår han en for en:Anklagepunkt 1: Århuskonferencefolkene stod bag teksten ”Så gik der tid med det” på Projekt Antifa, der kritiserer, at der ikke er blevet fulgt bedre op på protesterne mod EDL/DDL 31. marts.

Svar: Hus forbi. Teksten er skrevet af en enkeltperson, hvilket også figurerer i bunden af artiklen. At der til gengæld er mange af os, der er enige i budskabet, er sekundært.Anklagepunkt 2: Man skulle erklære sig enig i et grundlag for at deltage på konferencen.


Svar: Ja. Vi synes ikke, at det gav mening at bruge en weekend på at diskutere antifascisme med VU, diverse tosser eller de venstrefløjsfolk, der mener, at det er politiet, der skal løse Århusproblemet.

Anklagepunkt 3: ”Konferencen synes meget elitær, og synes ikke at være interesseret i, hvordan der konkret skal arbejdes i Aarhus og andre steder.”


Svar: Intet kunne være mere forkert. Hvis SVJ var dukket op, ville han have oplevet, at hele konferencen kun handlede om Århus. Diskussionerne efter hver eneste foredrag blev sat i relation til Århus. Når antifascister fra Norge, Tyskland og Sverige fortalte om deres erfaringer, handlede den efterfølgende diskussion om, hvordan man kunne bruge netop de erfaringer i Århus.

Samtidig blev søndagen afsluttet med, at alle århusianere sammen diskuterede, hvordan man skulle komme videre efter konferencen. Det har blandt andet resulteret i, at ARN Århus er blevet kickstartet og nu står bag Krystalnatsmarkeringen 9. november. Dertil hører, at programmet faktisk blev udviklet i samarbejde med en række lokale grupper, bl.a. ARN Århus.

Vi bad i god tid inden konferencen en række antifascistiske grupper fra Århus om at fortælle, hvad de gerne ville have på programmet, og vi fik massiv respons. Langt hovedparten af konferencens programpunkter var således nogle, der var besluttet af århusianske aktivister. Det var bare os, der stod for at
skaffe oplægsholderne.

Anklagepunkt 4: ”Konferencen synes mere at kunne medvirke til at få medier, politi, politikere til igen at udstille det som et ’slagsmål mellem de højreekstreme mod de venstreekstreme’, gruppe mod gruppe, hvilket igen tilslører, hvor volden kommer fra, nemlig fra nynazisterne og andre højreekstreme.”


Svar: Hvis SVJ vitterligt mener, at det er vores ansvar, at medierne er sensationshungrende og fokuserer på konflikthistorier, er han galt
afmarcheret. Vi gjorde meget for at undgå konflikter i weekenden og havde blandt andet tæt kontakt med Østjyllands Politi, der i øvrigt takkede os for godt samarbejde.PSA bestemmer det hele fra København

I teksten hævder SVJ også, at det nystartede netværk PSA (Praktisk Solidaritet Aarhus) skal træffe beslutninger om, hvad der skal ske i Århus. Han skriver: ”Konferencen mundede ud i etablering af netværket Praktisk Solidaritet Aarhus (PSA) med udgangspunkt i København, hvor ledelse for dette initiativ også ligger.”

Intet kunne være mere forkert. Alt, hvad der bliver lavet i PSA-regi, bliver besluttet fra Århus. PSA er ikke en politisk organisation, men et praktisk hjælpenetværk. Det betyder fx, at PSA stiller aktivister, grafikere, musikere, transport, penge, trykkefaciliteter og alt muligt andet til rådighed for århusianske antifascister, men gør det under århusiansk ledelse. Det betyder kort sagt, at PSA er en ekstra ressourcebank, som århusianske antifascister kan trække på, når der er lavvande i den lokale kasse.

PSA står ikke bag egne aktiviteter i Århus. De aktiviteter, som PSA er involveret i i Århus, er nogle, som lokale antifascister står bag. Det fremgår i øvrigt også af artiklerne om PSA på nettet, ligesom det var et af hovedemnerne under PSA-punktet på konferencen.

Udover ovenstående grundlæggende problemer indeholder teksten en faktuel fejl. SVJ hævder, at der var White Pride-folk med i angrebet på en antifascistisk blokade i Odense i juni. Det var der ikke.

Vi er dybt forundrede over SVJs angreb på PSA og Århuskonferencen. Vi kender ikke hans motiver, ligesom vi undrer os over, at han hverken har bedt PSA eller ÅRHUS2012-planlægningsgruppen om en kommentar til artiklen. Det skulle man ellers mene var god stil, især når der er tale om politiske kammerater.

Artiklen er skrevet af aktivisterne bag ÅRHUS2012.

Besøg ÅRHUS2012's hjemmeside.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce