Annonce

Left Unity
12. maj 2013 - 13:27

Venstrefløjsinitiativ sætter håb over erfaring

– Vreden over sparepolitikken mangler en stemme, siger Ken Loach, britisk filminstruktør og medinitiativtager til et nyt britisk venstrefløjsparti, der dannes i november.

[London] Lørdag den 11. maj mødtes knap hundrede venstrefløjsfolk til et første af flere nationale møder forud for dannelsen af et nyt britisk venstrefløjsparti: Left Unity.

Konferencen, der blev holdt tæt på togstationen Euston i London, var ikke åben for pressen, men Modkraft erfarer, at deltagerne besluttede at arbejde for en stiftelseskongres i november og et medlemsparti med lokalgrupper som partiets grundenhed.

Konferencedeltagerne ville ikke at lægge sig fast på et politisk grundlag, der kunne lukke af for debat og inddragelse af endnu flere sympatisører i processen med at danne af et venstrealternativ til det traditionelt socialdemokratiske Labour-parti.

Et forslag om at lave en udtalelse, der ville pege på muligheder for nybrud på venstrefløjen i hele Europa, blev ikke sat til afstemning, men sendes i stedet nu ud til lokalgrupper som inspiration i deres videre arbejde.

Vreden skal have stemme

På  konferencen var der deltagere fra omkring 80 lokalgrupper. Mange deltagere har en fortid i den britiske venstrefløjs mange organisationer. Og erfaringerne  fra disse organisationer er spegede.

– Vi sætter håb over erfaring, siger Ken Loach, britisk filminstruktør, der i marts måned for alvor satte fart i partiforberedelserne, da han i marts startede en underskriftsindsamling omkring et opråb om samling af den britiske venstrefløj. Omkring 8.000 personer har underskrevet opråbet.

– Tidligere forsøg på samling af venstrefløjen er fejlet, blandt andet på grund af mangel på demokrati. Der har været for mange manipulationer og skjulte dagsordner. De fejl skal vi ikke se igen, men vi skal lave et åbent demokratisk projekt, siger han til Modkraft.

Hvorfor starte et parti netop nu?

– Der er en meget stor bevægelse under udvikling imod hele regeringens sparepolitik. Vreden mod opløsning af civilsamfundet mangler en stemme, siger han.

Kønskvotering og medlemsparti

Frygten for at bestemte venstrefløjsorganiseringer skal sætte sig på initiativet besluttede de fremmødte at imødegå ved at principielt at vedtage at det nye parti skal være et parti af individuelle medlemmer – i modsætning til andre tidligere enhedsinitiativer på venstrefløjen, hvor eksisterende organisationer har udgjort centralaksen

Konferencen vedtog en arbejdsplan for stiftelsen af partiet til november, der også indebærer en national konference i september måned.

Deltagerne valgte endelig også en kønskvoteret national koordineringsgruppe, der skal føre konferencens beslutninger ud i livet og forberede partiets dannelse.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce